Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Swedish Estate Agents Inspectorate as part of a batch sent to 11 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Dalshagen Monica, Swedish Estate Agents Inspectorate

1 Attachment

Hej,

Bifogar Excelfil enligt önskemål.
Vårt organisationsnummer finns inte med i filen utan istället myndighetens namn. Vårt organisationsnummer är 202100-4870.

Med vänlig hälsning
 
Monica Dalshagen
Ekonom
_______________________________________

Fastighetsmäklarinspektionen
Postadress: Box 5045, 650 05 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karlstad
E-post till myndigheten: [FMI e-postadress för begäran om allmän handling]

Tfn växeln: 010-458 01 00
Webbplats: www.fmi.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #522 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2021 08:55
Till: FMI-RB-Registrator <[FMI e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Belopp

9. Datum när fakturan registrerades.

10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Open Knowledge Sweden

Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #522 e-postadress]

Är [FMI e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Fastighetsmäklarinspektionen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Dalshagen Monica,

Tack så mycket! Är det några uppgifter ni har tagit bort ur leverantörsreskontrat före utlämnandet, t.ex. pga sekretess? Eller har vi fått det i sin helhet?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Dalshagen Monica, Swedish Estate Agents Inspectorate

Inga uppgifter är borttagna.

Med vänlig hälsning
Monica Dalshagen
Fastighetsmäklarinspektionen

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #522 e-postadress]>
Skickat: den 1 februari 2021 11:13
Till: Dalshagen Monica <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Dalshagen Monica,

Tack så mycket! Är det några uppgifter ni har tagit bort ur leverantörsreskontrat före utlämnandet, t.ex. pga sekretess? Eller har vi fått det i sin helhet?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections

Till Dalshagen Monica,

Tusen tack för snabba besked!

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström