Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Västerbotten County as part of a batch sent to 11 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Granberg Britt-Marie, County Administrative Board of Västerbotten County

2 Attachments

Här kommer svar på er begäran.

 

____________________________________
Britt-Marie Granberg
Ekonomiadministratör
010-225 42 90 │ 070-268 75 34
[1][e-postadress]

Länsstyrelsen Västerbotten

Storgatan 71 B, 901 86 UMEÅ
Växel 010-225 40 00
[2]www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
[3][Länsstyrelsen I Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling]

Använd adressen [4][Länsstyrelsen I Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling] när du kommunicerar med
oss via e-post.
Kontaktar du oss i ett ärende, ange ärendets diarienummer.

Följ ditt ärende i diariet på [5]www.lansstyrelsen.se/vasterbotten.

Använd i första hand vår [6]e-tjänst för att lämna in komplettering eller
yttrande i ditt pågående ärende.

Ska du skicka handlingar över 15 MB via e-post, kontakta oss innan via
[7][Länsstyrelsen I Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling].

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se
[8]www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
3. mailto:[Länsstyrelsen I Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling]
4. mailto:[Länsstyrelsen I Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling]
5. https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotte...
6. https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotte...
7. mailto:[Länsstyrelsen I Västerbottens Län e-postadress för begäran om allmän handling]
8. http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Till Granberg Britt-Marie,

Stort tack för utdraget som ni har skickat! Jag har bara en invändning. Som jag skrev i begäran skulle jag vilja ha en fil där varje faktura redovisas separat på en rad, alltså inte en rad per leverantör med flera fakturor. Skulle ni kunna göra en sådan export ur systemet i stället? Om ni gör en sådan export så önskar vi också uppgift om vilket datum fakturan kom in, namn på kontot som fakturan bokförts på och nummer på detta bokföringskonto. Titta gärna i vår guide till export från Visma Proceedo som jag länkade till i mitt första mejl.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Granberg Britt-Marie, County Administrative Board of Västerbotten County

1 Attachment

Här kommer en ny lista.
Britt-Marie

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #520 e-postadress]>
Skickat: den 1 februari 2021 12:20
Till: Granberg Britt-Marie <[e-postadress]>
Ämne: Re: Svar på begäran

Till Granberg Britt-Marie,

Stort tack för utdraget som ni har skickat! Jag har bara en invändning. Som jag skrev i begäran skulle jag vilja ha en fil där varje faktura redovisas separat på en rad, alltså inte en rad per leverantör med flera fakturor. Skulle ni kunna göra en sådan export ur systemet i stället? Om ni gör en sådan export så önskar vi också uppgift om vilket datum fakturan kom in, namn på kontot som fakturan bokförts på och nummer på detta bokföringskonto. Titta gärna i vår guide till export från Visma Proceedo som jag länkade till i mitt första mejl.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections

Till Granberg Britt-Marie,

Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström