Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Blekinge Institute of Technology as part of a batch sent to 11 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was partially successful.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

info@bth.se, Blekinge Institute of Technology

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har tagit emot din e-post.
För att BTH ska kunna utföra sitt uppdrag och handlägga ditt ärende kommer
högskolan att behandla dina personuppgifter.
BTH behandlar dina personuppgifter med hänsyn till din integritet och
följer de bestämmelser som finns i dataskyddsförordningen (EU 2016/679)
samt annan relevant dataskyddslagstiftning. För information om hur BTH
behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som
registrerad se: www.bth.se/personuppgifter
 
/
 
Blekinge Institute of Technology (BTH) has received your e-mail.
In order for BTH to carry out its duty and handle your matter, the
university will process your personal data.
BTH processes your personal data with respect to your integrity and
complies with the provisions of the General Data Protection Regulation (EU
2016/679) and other relevant data protection legislation. For information
on how BTH processes your personal data and what rights you have as
registered see: www.bth.se/personuppgifter (information in Swedish)
 
Med vänlig hälsning
[BTH e-postadress för begäran om allmän handling]
-------------------------------------------
BTH - Blekinge Tekniska Högskola
SE-371 79 Karlskrona
-------------------------------------------

Camilla Hoeck, Blekinge Institute of Technology

Hej!
Vi har mottagit er förfrågan och vi ska återkommer så fort vi kan. Vi undersöker just nu tillsammans med Statens Servicecenter hur vi ska kunna ta fram detta på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar

Camilla Hoeck
Ekonom


                                                             

BTH - Blekinge Tekniska Högskola
Ekonomiavdelningen
371 79 Karlskrona


                                                             

Tel: 0455-38 50 67
                                                             

www.bth.se

BTH är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor,
där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

                

BTH behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. 
För information om hur vi behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #518 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2021 08:51
Till: [BTH e-postadress för begäran om allmän handling]
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Belopp

9. Datum när fakturan registrerades.

10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få det önskade utdraget i digital form.

Vi har fått information om att ni använder inköpssystemet Visma Proceedo. För närmare information om hur man exporterar leverantörsreskontra från detta system läs gärna vår guide som ni hittar här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Open Knowledge Sweden

Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #518 e-postadress]

Är [BTH e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Blekinge Tekniska Högskola? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Camilla Hoeck,

Tack så mycket för det!

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Camilla Hoeck, Blekinge Institute of Technology

1 Attachment

Hej!
Här kommer de begärda uppgifterna. Enligt telefonsamtal med er har vi filtrerat bort leverantörsgrupperna "Utländska leverantörer" och "Övriga svenska leverantörer", då dessa leverantörsgrupper innehåller verifikationer med privatpersoners uppgifter, och dessa får vi ej lämna ut digitalt med hänvisning till GDPR. Önskar ni att motta hela leverantörsreskontran kan dessa uppgifter fås på papper.

Vi har inga uppgifter om nedanstående i våra system:
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Filtrering är gjord på ankomstdatum 2019-01-01 till 2020-06-30.

Med vänliga hälsningar

Camilla Hoeck
Ekonom


                                                             

BTH - Blekinge Tekniska Högskola
Ekonomiavdelningen
371 79 Karlskrona


                                                             

Tel: 0455-38 50 67
                                                             

www.bth.se

BTH är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor,
där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

                

BTH behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. 
För information om hur vi behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter

show quoted sections

Till Camilla Hoeck,

Tack så mycket! Får jag bara fråga. Vilka personuppgifter är det rent konkret som förekommer i leverantörsreskontra för de två utelämnade leverantörsgrupperna. Namn, personnummer?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Camilla Hoeck, Blekinge Institute of Technology

Hej!
Ja precis, namn och personnummer.

Med vänliga hälsningar

Camilla Hoeck
Ekonom


                                                             

BTH - Blekinge Tekniska Högskola
Ekonomiavdelningen
371 79 Karlskrona


                                                             

Tel: 0455-38 50 67
                                                             

www.bth.se

BTH är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor,
där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

                

BTH behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. 
För information om hur vi behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #518 e-postadress]>
Skickat: den 1 februari 2021 12:08
Till: Camilla Hoeck <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Camilla Hoeck,

Tack så mycket! Får jag bara fråga. Vilka personuppgifter är det rent konkret som förekommer i leverantörsreskontra för de två utelämnade leverantörsgrupperna. Namn, personnummer?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections

Till Camilla Hoeck,

Tack! Förlåt alla frågor. Men är övriga svenska leverantörer det samma som enskilda firmor där företagsnamnet är samma som personnamnet och organisationsnummer är personnummer? Och varför innehåller utländska leverantörer personuppgifter?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Camilla Hoeck, Blekinge Institute of Technology

Hej!
Ja det var det jag försökte att förklara per telefon. 😊

Vi har statens servicecenters leverantörsregister hos oss och leverantörerna är uppdelade i deras leverantörsgrupper. Det finns en leverantörsgrupp för inom EU och en utom EU och i dessa leverantörsgrupper finns både privatpersoner och företag. I "övriga svenska leverantörer" förekommer enskilda firmor blandat med privatpersoner (exempelvis utlägg till en student eller en opponent). Jag kan inte via en utsökning separera privatpersoner från företag i dessa båda leverantörsgrupper, och därmed får jag enligt GDPR inte lämna ut dessa uppgifter digitalt. Men om du önskar kan vi skicka uppgifterna på papper med posten.

Med vänliga hälsningar

Camilla Hoeck
Ekonom


                                                             

BTH - Blekinge Tekniska Högskola
Ekonomiavdelningen
371 79 Karlskrona


                                                             

Tel: 0455-38 50 67
                                                             

www.bth.se

BTH är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor,
där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.

                

BTH behandlar personuppgifter enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning. 
För information om hur vi behandlar personuppgifter se: www.bth.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #518 e-postadress]>
Skickat: den 1 februari 2021 13:01
Till: Camilla Hoeck <[e-postadress]>
Ämne: Re: Sv: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Camilla Hoeck,

Tack! Förlåt alla frågor. Men är övriga svenska leverantörer det samma som enskilda firmor där företagsnamnet är samma som personnamnet och organisationsnummer är personnummer? Och varför innehåller utländska leverantörer personuppgifter?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections

Till Camilla Hoeck,

Aha, då är det glasklart. Jag hade besök samtidigt som du ringde så var lite ofokuserad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström