Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Ystad Municipality as part of a batch sent to 7 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Kommunkansliet, Ystad Municipality

Ystads kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande e-post
varje arbetsdag.

 

Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som
möjligt.

 

Som grundregel blir all post till Ystads kommun allmän handling. Det
innebär bland annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta
del av innehållet i ditt meddelande.

 

Du kan inte svara på detta meddelande.

 

Med vänliga hälsningar

 

Ystads kommun

271 80 Ystad

Telefon vx: 0411-57 70 00

e-post [1][Ystad Municipality request email]

hemsida: [2]www.ystad.se

Ystads kommun integritetspolicy:  [3]www.ystad.se/gdpr

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Ystad Municipality request email]
2. http://www.ystad.se/
3. http://www.ystad.se/gdpr

Nilsson Carola, Ystad Municipality

3 Attachments

Hej!
Översänder belopp för åren 2019 till 2020.

Med vänlig hälsning

Carola Nilsson
Redovisningschef/
ViceVD Ytornet
Ekonomiavdelningen
Ledning o Utveckling

Ystads kommun
Nya Rådhuset, Östra flygeln, 271 80 YSTAD

Växel: 0411-57 70 00
Direkt: 0411-57 71 24, 0709-47 71 24

[e-postadress]

www.ystad.se

Ystads kommuns integritetspolicy: www.ystad.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommunkansliet <[Ystads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 29 januari 2021 09:43
Till: Nilsson Carola <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Med vänliga hälsningar

Kultur o Utbildning
Camilla Svensson
Förvaltningssekreterare

 
Direkt: 0411-57 73 14

[e-postadress]
www.ystad.se
www.facebook.com/ystadkommun
Ystads kommuns integritetspolicy: www.ystad.se/gdpr

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström <[Registrators #536 e-postadress]>
Skickat: den 29 januari 2021 09:25
Till: Kommunkansliet <[Ystads kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30. Begäran avser hela kommunen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Belopp

9. Datum när fakturan registrerades.

10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Open Knowledge Sweden

Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #536 e-postadress]

Är [Ystads kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Ystads kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Nilsson Carola,

Tack så mycket!

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström