Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Per Hagström made this Freedom of Information request to Region Norrbotten as part of a batch sent to 3 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

The request was successful.

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30. Begäran avser hela regionen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).
2. Fakturanummer eller faktura-id.
3. Leverantörens namn.
4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.
5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).
6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).
7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).
8. Belopp
9. Datum när fakturan registrerades.
10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.
11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström
Open Knowledge Sweden
Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

Funktionsbrevlåda Region Norrbotten, Region Norrbotten

Detta är ett automatsvar från Region Norrbotten. Vi har mottagit er
e-post. Brevlådan öppnas under kontorstid varje helgfri måndag till
fredag.

Vid avbokning/ombokning av läkarbesök var god kontakta berörd
hälsocentral/ sjukhus.

 

This is an automatic reply. We have received your e-mail. This mailbox
will be opened during office hours every weekday Monday through Friday.

If you would like to cancel /rebook a doctor's visit, please contact the
health clinic/ hospital.

 

Registraturen

Region Norrbotten

Regionhuset

971 89 Luleå

0920-28 42 21

0920-28 42 51

[1][Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling]

 

--

Region Norrbotten ansvarar för behandling av dina personuppgifter i
enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Region
Norrbotten hanterar personuppgifter på norrbotten.se/personuppgifter

--

Region Norrbotten is responsible for the processing of personal data in
accordance with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR
2016/679). Kindly read more on the following link for what purposes Region
Norrbotten is processing your data.

References

Visible links
1. mailto:[Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling]

Margareta Bergenstråle, Region Norrbotten

1 Attachment

Hej

Här kommer Region Norrbottens uppgifter, tyvärr har vi inte alla uppgifter som ni efterfrågade

Med vänlig hälsning

Margareta Bergenstråhle
Redovisningsenheten
Division Service
Region Norrbotten
Box 511
961 28 Boden

Tfn 0921-671 30
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström [mailto:[Registrators #529 e-postadress]]
Skickat: den 29 januari 2021 09:11
Till: Funktionsbrevlåda Region Norrbotten <[Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Hej!

Vi önskar ett utdrag ur ert ekonomisystem som visar leverantörsreskontra för perioden 2019-01-01 till 2020-06-30. Begäran avser hela regionen och inte någon specifik nämnd eller förvaltning.

För varje inköp/faktura önskas följande uppgifter:

1. Köparens organisationsnummer (det vill säga ert organisationsnummer).

2. Fakturanummer eller faktura-id.

3. Leverantörens namn.

4. Leverantörens organisationsnummer eller personnummer.

5. Kostnadsställe (enhet/avdelning/förvaltning som har gjort inköpet).

6. Kontonummer (numret på det konto som ni har bokfört inköpet på).

7. Kontonamnet (namnet på det konto som ni har bokfört inköpet på).

8. Belopp

9. Datum när fakturan registrerades.

10. Notering om grunden för inköpet: direktupphandling, upphandling, ramavtal eller annat sätt.

11. Länk eller referens till det avtal som köpet grundar sig på.

Om någon av ovanstående uppgifter inte registreras i systemet kan ni bortse från vår begäran i den delen.

Vi önskar utdraget i tabellformat, t.ex. i Excel/CSV, med en rad för varje inköp/faktura.

Vi vet att de flesta myndigheter lämnar ut leverantörsreskontra i digital form till företagen Dagens Samhälle Insikt och Tendium. Med tanke på likabehandlingskravet i 1 kap. 9 § regeringsformen förutsätter vi att även vi kan få detta utdrag i digital form.

Om ni använder inköpssystemet Visma Proceedo kan ni ha hjälp av vår guide till export av leverantörsreskontra ur detta system. Guiden kan laddas ner här:

https://github.com/okfse/openprocurement...

Vid eventuella frågor kring begäran går det bara att ringa undertecknad.

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Open Knowledge Sweden

Tfn 070-329 80 45

Ovanstående begäran ingår i projektet OpenUp - https://openup.open-knowledge.se/ - som syftar till att öka mängden öppna data om upphandlingar. Projektet drivs av Open Knowledge Sweden.

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #529 e-postadress]

Är [Region Norrbotten e-postadress för begäran om allmän handling] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Region Norrbotten? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:

http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:

http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Margareta Bergenstråle,

Hej och tack för filen! Får jag fråga vilket system ni har gjort exporten från? Har ni alltså inte leverantörernas organisationsnummer i systemet? Och inga uppgifter om vilket konto respektive faktura är bokförd på?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

Margareta Bergenstråle, Region Norrbotten

Hej

Vi har Raindance som ekonomisystem där både org nummer och konto framgår. Men när vi tar ut liknade uppgifter tar vi dom via ett system som heter Basware IP där dessa uppgifter saknas.

Med vänlig hälsning

Margareta Bergenstråhle
Redovisningsenheten
Division Service
Region Norrbotten
Box 511
961 28 Boden

Tfn 0921-671 30
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström [mailto:[Registrators #529 e-postadress]]
Skickat: den 29 januari 2021 16:25
Till: Margareta Bergenstråle <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Margareta Bergenstråle,

Hej och tack för filen! Får jag fråga vilket system ni har gjort exporten från? Har ni alltså inte leverantörernas organisationsnummer i systemet? Och inga uppgifter om vilket konto respektive faktura är bokförd på?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections

Margareta Bergenstråle, Region Norrbotten

Hej igen

Vi har en komplett lev resk lista för 2020 där org nummer framgår, men det ligger på totalt per lev och även där saknas konto om ni vill ha

Med vänlig hälsning

Margareta Bergenstråhle
Redovisningsenheten
Division Service
Region Norrbotten
Box 511
961 28 Boden

Tfn 0921-671 30
[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Per Hagström [mailto:[Registrators #529 e-postadress]]
Skickat: den 29 januari 2021 16:25
Till: Margareta Bergenstråle <[e-postadress]>
Ämne: Re: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Leverantörsreskontra 2019 och första halvåret 2020

Till Margareta Bergenstråle,

Hej och tack för filen! Får jag fråga vilket system ni har gjort exporten från? Har ni alltså inte leverantörernas organisationsnummer i systemet? Och inga uppgifter om vilket konto respektive faktura är bokförd på?

Med vänliga hälsningar,

Per Hagström

show quoted sections