Länsstyrelsen I Västmanlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to County Administrative Board of Västmanland County

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Adamsson Sara, County Administrative Board of Västmanland County

1 Attachment

Hej!

Bifogat finner du Västmanlands arkivbeskrivning. I arkivbeskrivningen finns även en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar.

Med vänliga hälsningar

Sara Adamsson
Arkivarie/Avdelningen för stöd och utveckling

Telefon: 010-224 9447
E-post: [email address]

Länsstyrelsen i Västmanlands län
721 86 Västerås
www.lansstyrelsen.se/vastmanland

Du hittar mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #128 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 12:25
Till: Länsstyrelsen i Västmanlands län <[County Administrative Board of Västmanland County request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Länsstyrelsen I Västmanlands Län arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #128 email]

Är [County Administrative Board of Västmanland County request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Länsstyrelsen I Västmanlands Län? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------