Konsumentverket arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Consumer Agency

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Kristina Rinnsjö, Swedish Consumer Agency

13 Attachments

Hej

Här kommer de begärda handlingarna. Dokumenten rörande OSL ska uppdateras
i juli, så de är tyvärr lite inaktuella just nu.

 

Soliga hälsningar

 

Kristina Rinnsjö

Arkivarie

 

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad

Växel: 0771-42 33 00

Direkt: 054-19 4147

[1]www.konsumentverket.se

[2]www.hallakonsument.se

 

[3]Läs hur vi behandlar dina personuppgifter

 

 

References

Visible links
1. http://www.konsumentverket.se/
2. http://www.hallakonsument.se/
3. https://www.konsumentverket.se/om-konsum...