Kommunikationsplan för stadsdelen Sigtuna Stadsängar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Sigtuna municipality

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Sigtuna municipality did not have the information requested.

Hej!

Jag skulle vilja ha ut kommunikationsplanen i projektet för stadsdelen Sigtuna Stadsängar.

Med vänlig hälsning,

Elenor Weijmar

Kontaktcenter, Sigtuna municipality

2 Attachments

Tack för att du har kontaktat oss!

 

Vi har tagit emot ditt ärende och kommer att återkomma till dig inom 2
arbetsdagar.

Vid kontakt med oss var vänlig uppge ditt ärendenummer [2019KC38557] .

 

Thank you for contacting us!

 

Your e-mail has been registred and we will get back to you within 2
working days.

In further contact please quote this number [2019KC38557] .

 

 

Vänliga hälsningar

 

Kontaktcenter

[email address]

08-591 260 00

[1]www.sigtuna.se

 

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[2]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

 

Ditt ärende

_______________________________________________________________________

 

Ärendenummer: 2019KC38557

 

Ärendebeskrivning: Hej! Jag skulle vilja ha ut kommunikationsplanen i
projektet för stadsdelen Sigtuna Stadsängar. Med vänlig hälsning, Elenor
Weijmar
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #7 email] Är [Sigtuna municipality request email] fel
adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Sigtuna kommun? Om så
är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers Om du finner den här tjänsten
användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din
webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

 

References

Visible links
1. http://www.sigtuna.se/
2. https://sigtuna.se/sv/System/Om-webbplat...

Kontaktcenter, Sigtuna municipality

1 Attachment

Hej Eleonor,

Tack för ditt mail.

För att unvika missförstånd, menar du "Kommunikationsplanen" inom området
för infrastruktur - transport och kommunikationsvägar eller kommunikation
som i underlaget för hur Sigtuna Stadsängar kommunicerats ut till
allmänheten?

 

Vänligen återkom.

 

Vänliga hälsningar

 

Adam

Kommunvägledare

Kontaktcenter

08-591 260 00

[1]www.sigtuna.se

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[2]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

Från: Elenor Weijmar <[FOI #7 email]>
Skickat: den 24 april 2019 00:26
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sigtuna kommun
<[Sigtuna municipality request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikationsplan för
stadsdelen Sigtuna Stadsängar
Hej!
Jag skulle vilja ha ut kommunikationsplanen i projektet för stadsdelen
Sigtuna Stadsängar.
Med vänlig hälsning,
Elenor Weijmar
-------------------------------------------------------------------
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #7 email]
Är [Sigtuna municipality request email] fel adress för Offentlighetsprincipen
förfrågningar till Sigtuna kommun? Om så är fallet, vänligen kontakta oss
genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers
Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna
handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.sigtuna.se/
2. https://sigtuna.se/sv/System/Om-webbplat...

Hej!

Andra alternativet, hur det kommuniceras ut. Tack!

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

Kontaktcenter, Sigtuna municipality

1 Attachment

Toppen, tack för återkoppling!

Jag lägger en kopia till stadsbyggnadskontoret och kommunikationsenheten
för se vilken förvaltning/enhet som har möjlighet att delge
kommunikationsplanen för Sigtuna Stadsängar. Vänligen invänta svar.

 

Vänliga hälsningar

 

Adam
Kommunvägledare

Kontaktcenter

08-591 260 00

[1]www.sigtuna.se

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[2]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

Hej!
Andra alternativet, hur det kommuniceras ut. Tack!
Med vänliga hälsningar,
Elenor Weijmar

show quoted sections

Gemensam Kommunikation, Sigtuna municipality

3 Attachments

Hej,

 

Vi har ingen sådan kommunikationsplan på kommunikationsenheten.

 

Vänliga hälsningar

 

Karolina Regius

Internkommunikatör

Kommunikationsenheten

08-591 262 56, 073-666 32 64

[1]www.sigtuna.se

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.

[2]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

 

Från: Kontaktcenter [mailto:[email address]]
Skickat: den 24 april 2019 15:49
Till: [FOI #7 email]
Kopia: Gemensam Kommunikation; Gemensam Stadsbyggnadskontoret
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunikationsplan för
stadsdelen Sigtuna Stadsängar [2019KC38557]

 

Toppen, tack för återkoppling!

Jag lägger en kopia till stadsbyggnadskontoret och kommunikationsenheten
för se vilken förvaltning/enhet som har möjlighet att delge
kommunikationsplanen för Sigtuna Stadsängar. Vänligen invänta svar.

 

Vänliga hälsningar

 

Adam
Kommunvägledare

Kontaktcenter

08-591 260 00

[3]www.sigtuna.se

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[4]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

Hej!

Andra alternativet, hur det kommuniceras ut. Tack!

Med vänliga hälsningar,

Elenor Weijmar

show quoted sections