Till Skurups kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.
Med vänlig hälsning,

Sanna Svensson

Gunilla Ek, Skurup Municipality

3 Attachments

Hej,

Översänder kontoplan enligt nedan önskemål.

Mvh

Gunilla Ek

 

Från: Kansli <[e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 15:03
Till: @Ekonomienheten <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Sanna Svensson <[1][Registrators #2076 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 14:12
Till: Kansli <[2][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

Till Skurups kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Sanna Svensson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[3][Registrators #2076 e-postadress]

Är [4][Skurups kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Skurups kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [5][e-postadress]:

[6]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[7]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

VARNING: Detta e-postmeddelande har skickats utanför Skurups kommuns
organisation.
Klicka inte på länkar och öppna inte bifogade filer om ni är osäkra på
avsändaren eller innehållet i e-posten.

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Kansli
274 80 Skurup
[8][e-postadress]
[9]www.skurup.se
 
[10][IMG]
[11]Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

 

 

 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Gunilla Ek
Redovisningsekonom
274 80 Skurup
Telefon: 0411-53 60 16
[12][e-postadress]
[13]www.skurup.se
 
[14][IMG]
[15]Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[Registrators #2076 e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[Registrators #2076 e-postadress]
4. mailto:[Skurups kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
5. mailto:[e-postadress]
6. https://handlingar.se/sv/change_request/...
7. https://handlingar.se/sv/help/officers
8. Click to send email to Kansli
mailto:[e-postadress]
9. http://www.skurup.se/
10. https://www.facebook.com/skurupskommun
11. https://www.skurup.se/kommun-och-politik...
12. Click to send email to Gunilla Ek
mailto:[e-postadress]
13. http://www.skurup.se/
14. https://www.facebook.com/skurupskommun
15. https://www.skurup.se/kommun-och-politik...