Till Vårgårda kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Minna Höggren
0709-707084

Vårgårda kommun, Vårgårda municipalityTack för att du hör av dig till Vårgårda kommun.

 

Ditt ärende kommer vidarebefordras till ansvarig handläggare i kommunen.

 

Har du skickat en fråga eller synpunkt försöker vi att besvara den så fort
som möjligt.

 

För information om Vårgårda kommuns personuppgiftsbehandling se: 

[1]https://www.vargarda.se/medborgare/kommu...

Vi hoppas att du får en fortsatt bra dag!

 

Registrator

E-post: [2][e-postadress]

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.vargarda.se/medborgare/kommu...
2. mailto:[e-postadress]

Ingrid Reiser, Vårgårda municipality

3 Attachments

Hej!

 

Bifogar här Vårgårda kommunens kontoplan enligt önskemål nedan.
Är ni även intresserad av kommunens kostnadsställen eller är det endast
kontoplanen ni önskar?

 

Återkom om det är något ytterligare.

 

Vänliga hälsningar

 

Ingrid Reiser Alm
Redovisningsekonom
Telefon direkt: 0322 - 60 05 97

Telefon växel: 0322 - 60 06 00
E-post: [1][e-postadress]

[2]www.vargarda.se | [3]www.herrljunga.se

 

[4]Vårgårda kommun logo signatur

[5]Herrljunga kommun logo signatur

 

När du skickar e-post till Vårgårda och Herrljunga kommuner behandlar
vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
[6]www.vargarda.se/personuppgifter  [7]www.herrljunga.se/personuppgifter

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Vårgårda kommun <[8][e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:28
Till: Ekonomisupport <[9][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Minna Höggren <[10][Registrators #2067 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:25
Till: Vårgårda kommun <[11][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på
länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.

Till Vårgårda kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Minna Höggren

0709-707084

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[12][Registrators #2067 e-postadress]

Är [13][Vårgårda kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Vårgårda kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [14][e-postadress]:

[15]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[16]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.vargarda.se/
3. file:///tmp/www.herrljunga.se
6. http://www.vargarda.se/personuppgifter
7. http://www.herrljunga.se/personuppgifter
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[Registrators #2067 e-postadress]
11. mailto:[e-postadress]
12. mailto:[Registrators #2067 e-postadress]
13. mailto:[Vårgårda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
14. mailto:[e-postadress]
15. https://handlingar.se/sv/change_request/...
16. https://handlingar.se/sv/help/officers

Shiler Kurdnajad, Vårgårda municipality

2 Attachments

Hej, 
Har du mer info kring behörighet till banken? 
//shiler 

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Ingrid Reiser <[e-postadress]>
Skickat: Tuesday, September 6, 2022 7:16:12 AM
Till: [Registrators #2067 e-postadress]
<[Registrators #2067 e-postadress]>
Kopia: Vårgårda kommun <[e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022
 

Hej!

 

Bifogar här Vårgårda kommunens kontoplan enligt önskemål nedan.
Är ni även intresserad av kommunens kostnadsställen eller är det endast
kontoplanen ni önskar?

 

Återkom om det är något ytterligare.

 

Vänliga hälsningar

 

Ingrid Reiser Alm
Redovisningsekonom
Telefon direkt: 0322 - 60 05 97

Telefon växel: 0322 - 60 06 00
E-post: [1][e-postadress]

[2]www.vargarda.se | [3]www.herrljunga.se

 

[4]Vårgårda kommun logo signatur

[5]Herrljunga kommun logo signatur

 

När du skickar e-post till Vårgårda och Herrljunga kommuner behandlar
vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
[6]www.vargarda.se/personuppgifter  [7]www.herrljunga.se/personuppgifter

 

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Vårgårda kommun <[8][e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:28
Till: Ekonomisupport <[9][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande
kontoplan för 2022

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Minna Höggren <[10][Registrators #2067 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 13:25
Till: Vårgårda kommun <[11][e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan
för 2022

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på
länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert.

Till Vårgårda kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år
2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och
skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Minna Höggren

0709-707084

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[12][Registrators #2067 e-postadress]

Är [13][Vårgårda kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Vårgårda kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [14][e-postadress]:

[15]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[16]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.vargarda.se/
3. file:///tmp/www.herrljunga.se
6. http://www.vargarda.se/personuppgifter
7. http://www.herrljunga.se/personuppgifter
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[Registrators #2067 e-postadress]
11. mailto:[e-postadress]
12. mailto:[Registrators #2067 e-postadress]
13. mailto:[Vårgårda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
14. mailto:[e-postadress]
15. https://handlingar.se/sv/change_request/...
16. https://handlingar.se/sv/help/officers