Kommunens gällande kontoplan för 2022

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Skara municipality should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Jim Smith Rehnström

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Till Skara kommun,

Med vänlig hälsning,

Jim Smith Rehnström