Till Västerviks kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Amanda Söderblom

Västerviks Kommun, Municipality of Västervik

Tack för din e-post!
 

Västerviks kommun har tagit emot ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi
till dig så snart som möjligt. 
 

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet
i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.
 

Västerviks kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig för
att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot
dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar
personuppgifter på vår
hemsida [1]www.vastervik.se/hantering-personuppgifter
 

Observera att ett autosvar endast skickas en gång per
dygn/avsändare. Skickar du flera mejl under ett dygn kommer du inte få
något autosvar och om du vill ha en skriftlig bekräftelse på att vi
mottagit ditt mejl är du välkommen att höra av dig.
 

Med vänlig hälsning

Västerviks kommun
 

Telefon: 0490-25 40 00 vx

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: 593 80 Västervik

E-post: [2][e-postadress]

Hemsida: [3]www.vastervik.se

Västerviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.vastervik.se/hantering-perso...

References

Visible links
1. http://www.vastervik.se/hantering-person...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.vastervik.se/

Västerviks Kommun, Municipality of Västervik

7 Attachments

Hej!

Bifogat finns de kontoplaner som Västerviks kommun använder, enligt din begäran.

Med vänlig hälsning
Elisabet Olsson
--------------------------------------------------------------

Kanslichef
Ledningskontoret
Kommunstyrelsens förvaltning
Telefon: 0490-25 40 69, växel 25 40 00
SMS: 076-109 69 09
Besöksadress: Fabriksgatan 21, 593 33 Västervik
Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik
E-post: [e-postadress]
Hemsida: www.vastervik.se
--------------------------------------------------------------

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Amanda Söderblom <[Registrators #2002 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 10:41
Till: Västerviks Kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Västerviks kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Amanda Söderblom

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2002 e-postadress]

Är [Västerviks kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Västerviks kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Västerviks kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
För mer information se https://www.vastervik.se/hantering-perso...