Till Fagersta kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Olivia Henriksson

Fagersta kommun, Fagersta municipality

Hej

Tack för ditt meddelande som nu har kommit till kommunstyrelsens
myndighetsbrevlåda. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har
ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

När du skickar meddelanden till Fagersta kommun så ger du oss vissa
personuppgifter om dig själv och/eller andra personer som du nämner i
e-postmeddelandet. Din e-postadress loggas och innehållet i meddelandet
kan komma att sparas så att vi kan hantera ditt ärende.

Information om hur Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter och hur
du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR –
General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns hemsida
[1]https://fagersta.se/kommunpolitik/gdprda.... Du kan
också kontakta kommunens växel, telefon 0223-440 00.

 

Med vänlig hälsning;

 

Registrator

Kommunkansliet, 773 00 Fagersta

Besöksadress: Norbergsvägen 19

Telefon: 0223-440 00, e-post: [2][Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.fagersta.se

References

Visible links
1. https://fagersta.se/kommunpolitik/gdprda...
2. mailto:[Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.fagersta.se/

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, Fagersta municipality

2 Attachments

Hej,

Översänder Fagersta kommuns nu gällande kontoplan.

Med vänliga hälsningar
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning | 737 80 Fagersta
Besöksadress: Bangårdsgatan 4
Telefon: 0223-440 00 | E-post: [e-postadress]
www.fagersta.se | Facebook

Information om hur Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns hemsida www.fagersta.se.
Du kan också kontakta kommunens växel, telefon 0223-440 00.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fagersta kommun <[Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 6 september 2022 06:22
Till: Norra Västmanlands ekonomiförvaltning <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Hej!

Kan ni besvara

Med vänliga hälsningar
Mikael Thesslund | Arkivarie/registrator

Stöd och styrning
Besöksadress: Bangårdsgatan 1, plan 2, 737 80 Fagersta
Telefon: 0223-441 03 | E-post: [e-postadress] www.fagersta.se | www.facebook.com

Information om hur Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns hemsida www.fagersta.se. Du kan också kontakta kommunens växel, telefon 0223-440 00.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Olivia Henriksson <[Registrators #2137 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 21:32
Till: Fagersta kommun <[Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Fagersta kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Olivia Henriksson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2137 e-postadress]

Är [Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Fagersta kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Norra Västmanlands ekonomiförvaltning,

Tack för det snabba svaret och informationen ni skickat.

Med vänliga hälsningar,

Olivia Henriksson

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, Fagersta municipality

Tack för ditt meddelande som nu har inkommit till Norra Västmanlands
ekonomiförvaltnings myndighetsbrevlåda. Vi läser inkommande e-post varje
arbetsdag och om du har ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig
så snart som möjligt. I princip blir all inkommen post till kommunen
allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedier
normalt har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande.

 

När du skickar meddelanden till Fagersta kommun ger du oss vissa
personuppgifter om dig själv och/eller andra personer som du nämner i
e-postmeddelandet. Din e-postadress loggas och innehållet i meddelandet
kan komma att sparas för hantering av ditt ärende.

 

Information om hur Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter och hur
du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR –
General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns hemsida
[1]www.fagersta.se. Du kan också kontakta kommunens växel, telefon
0223-440 00.

 

Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning
737 80 Fagersta
Fagersta kommun
växel: 0223-440 00
[2]www.fagersta.se
|
[3]www.facebook.com

References

Visible links
1. http://www.fagersta.se/
2. http://www.fagersta.se/
3. http://www.facebook.com/

Till Fagersta kommun,

Tack för det snabba svaret och informationen ni skickat.

Med vänlig hälsning,

Olivia Henriksson