Till Eslövs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Olivia Henriksson

Kommunen, Eslöv municipality

Hej,

Vi har tagit emot ditt mejl. Vi handlägger mejl inom 24h under helgfri
vardag alternativt vidarebefordrar ditt mejl till berörd handläggare för
handläggning.

Du kan snabbt och enkelt lösa många av dina ärenden dygnet runt via
e-tjänsterna på vår hemsida [1]service.eslov.se. Där kan du även hitta en
stor del av kommunens blanketter.

Med vänliga hälsningar
Kontaktcenter

Eslövs kommun
E-post: [2][Eslövs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Telefon: 0413-620 00
Besöksadress: Stadshuset, Gröna torg 2, Eslöv
Öppettider: Mån-fre 08:00-16:30
[3]eslov.se

_______________________________

Dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Läs mer om hur vi behandlar
personuppgifter på vår hemsida: [4]Behandling av personuppgifter - Eslövs
kommun (eslov.se)

References

Visible links
1. https://service.eslov.se/
2. mailto:[Eslövs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. https://eslov.se/
4. https://eslov.se/kommun-politik/politik-...

Frisell, Annika, Eslöv municipality

1 Attachment

Hej,

Översänder enligt begäran kommunens kontoplan.

Med vänlig hälsning
Annika Frisell
 
 
Annika Frisell
Bitr. ekonomichef
Kommunledningskontoret
Eslövs kommun
Gröna Torg 2
241 80 Eslöv
Telefon: 0413-62294, 072-500 2116
[e-postadress]
www.eslov.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Olivia Henriksson <[Registrators #2135 e-postadress]>
Skickat: den 5 september 2022 21:30
Till: Kommunen <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunens gällande kontoplan för 2022

Till Eslövs kommun,

Med hänvisning till TF önskar jag ta del av kommunens kontoplan(er) för år 2022. Jag utgår ifrån att jag kan ta del av handlingarna kostnadsfritt och skyndsamt, i annat fall vill jag bli informerad på förhand.

Med vänlig hälsning,

Olivia Henriksson

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #2135 e-postadress]

Är [Eslövs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Eslövs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Till Frisell, Annika,

Tack för det snabba svaret och informationen ni skickat.

Med vänliga hälsningar,

Olivia Henriksson