Christoph Andersson

Till Åtvidabergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Åtvidaberg Kommun, Åtvidaberg municipality

Åtvidabergs kommun har mottagit ditt meddelande. Vi läser inkommande
e-post varje arbetsdag. Om du har ställt frågor i meddelandet återkommer
vi till dig så snart som möjligt.  I princip blir all inkommande post till
Åtvidabergs kommun allmän handling. Det innebär bland annat att
allmänheten och massmedier som huvudregel har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.
Du kan använda ditt ärendenummer #46146 i fortsatt kontakt med oss i ditt
ärende.

När du skickar e-post till Åtvidabergs kommun innebär det att vi kommer
att behandla dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens
bestämmelser. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats:

[1]https://www.atvidaberg.se/kommun-och-pol...

References

Visible links
1. https://www.atvidaberg.se/kommun-och-pol...

Roy Andersson, Åtvidaberg municipality

Hej!
Du får vända dig till Landsarkivet i Vadstena. Där förvaras arkivet efter
Landsfiskalen i Åtvidabergs distrikt.
--

Vänligen
Roy Andersson

Kulturarvsstrateg

 

Kommunledningsförvaltningen

Åtvidabergs kommun

Box 206

597 25 Åtvidaberg

 

Besöksadress: Adelswärdsgatan 7

070-6378562

[1]www.atvidaberg.se

 

KOMMUNEN MED FRAMÅTANDA

References

Visible links
1. http://www.atvidaberg.se/