Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

The request is waiting for clarification. If you are Christoph Andersson, please sign in to send a follow up message.

Christoph Andersson

Till Åsele kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kommun, Åsele municipality

2 Attachments

Hej!

Kan du specificera vilken typ av polisrapporter du eftersöker? Är det
rapporter mellan privatpersoner eller riktade mot kommunen?

För kännedom tillämpar vi taxa för utlämnande av allmänna handlingar inom
Åsele kommun. Läs mer på
[1]https://www.asele.se/media/4218/taxor-oc...

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie

 

Caroline Sandqvist

Administrativ Assistent/Nämndsekreterare

 

E-post: [2][e-postadress]

Webbplats: [3]www.asele.se

 

[4]Läs vår nya interaktiva broschyr här. [5][IMG]

 

Åsele kommun / Sjeltien tjielte

[6][IMG] 919 85 Åsele

 

När du skickar e-post till Åsele kommun så innebär det att vi kommer att
hantera dina personuppgifter.

Läs mer om Åsele kommuns arbete med personuppgifter här:
[7]www.asele.se/personuppgifter

 

 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1702 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:51
Till: Kommun2 <[Åsele kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

 

Till Åsele kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under
perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller
motsvarande.

 

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på
Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria
och det kommunala polisväsendet.

 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika
handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph
AnderssonLärare i journalistik

 

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971,
[8][e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[9][Registrators #1702 e-postadress]Är [10][Åsele kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Åsele kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[11][e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/...
Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet.
Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar.
Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och
upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av
förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner
denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från
din organisations sida om allmänna
handlingar.-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.asele.se/media/4218/taxor-oc...
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.asele.se/
4. https://www.sebroschyr.se/asele_kommun/M...
5. https://www.asele.se/
6. https://www.asele.se/
7. https://www.asele.se/personuppgifter
8. mailto:[e-postadress]-------------------------------------------------------------------lämna
9. mailto:[Registrators #1702 e-postadress]Är
10. mailto:[Åsele kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
11. file:///tmp/mailto:[e-postadress]:https:/handlingar.se/sv/change_request/new?body=asele_kommunAnsvarsfriskrivning