Christoph Andersson

Till Älmhults kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Niklas Rosenbalk, Älmhult municipality

1 Attachment

Hej!

 

Den kommunala polisen förstatligades 1965. Vi har ingen äldre samlad

arkivbildare för de olika polisdistrikten som funnits i småkommunerna.

Vi har för Älmhults köping endast en arkivbildare  för dåtida
polisväsende,

 Polisdistriktet,  med handlingar åren 1956-1965 , i samband med den
omorganisation

som inleddes på 1950-talet. Inga polisrapporter eller kriminalmål finns i
våra

arkiv. Vi hänvisar er att kontakta Riksarkivet för att få mer information.

 

 

Det finns tryckta årsvisa polisrapporter ifrån år 1878 i form av
polisunderrättelser som är Ocr-tolkade

och sökbara.

Se om dessa:

[1]Så söker du i polisrapporter | Slakthistoria.se

De finns avfotograferade hos Arkiv Digital, med manuella sökregister i
varje volym.

 

De Ocr-tolkade finns att köpa ifrån Old books digitally remastered  (OBD):

[2]Old Books Digitally Remastered (obdr.se)

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Niklas Rosenbalk
Kommunarkivarie

Kanslienheten

Box 500
343 23 Älmhult

0476-555 11

[3][e-postadress]

[4]www.almhult.se

Värna om miljön - undvik utskrift!

 

Från: Carl Gustafsson <[e-postadress]>
Skickat: den 22 augusti 2022 11:09
Till: Niklas Rosenbalk <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Älmhult-Kommunstyrelsen <[5][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 10:13
Till: Carl Gustafsson <[6][e-postadress]>; Kajsa Håkansson
<[7][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

Är detta något ni känner till?
/Rebecka

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elisabeth Olofsson <[8][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 09:53
Till: Älmhult-Kommunstyrelsen <[9][e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

Vet faktiskt inte om vi har detta. Börja med att kolla om Calle eller
Kajsa vet innan vi svarar frågeställaren.

Hälsningar Elisabeth

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Älmhult-Kommunstyrelsen <[10][e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 15:49
Till: Elisabeth Olofsson <[11][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

Hej
Är detta något vi har tillgång till?
Hälsningar Rebecka

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Älmhult-Information <[12][Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 15:44
Till: Älmhult-Kommunstyrelsen <[13][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

Hej,
Vidaresänder ett meddelande som kommit till [14][Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]. Detta
verkar vara något för er, återkom gärna till oss om det hamnat fel.
Hälsningar
Ingrid
Servicecenter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[15][Registrators #1693 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:38
Till: Älmhult-Information <[16][Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Älmhults kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under
perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller
motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på
Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria
och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika
handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph
AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971,
[17][e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[18][Registrators #1693 e-postadress]Är [19][Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Älmhults kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[20][e-postadress]:https://eur01.safelinks.protection.outlo...
Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet.
Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar.
Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och
upphovsrättspolicy:https://eur01.safelinks.protection.outlo...
av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner
denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från
din organisations sida om allmänna
handlingar.-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://slakthistoria.se/slaktforskning/...
2. https://www.obdr.se/polis_sokbar.html
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.almhult.se/
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[e-postadress]
11. mailto:[e-postadress]
12. mailto:[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
13. mailto:[e-postadress]
14. mailto:[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
15. mailto:[Registrators #1693 e-postadress]
16. mailto:[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
17. mailto:[e-postadress]-------------------------------------------------------------------lämna
18. mailto:[Registrators #1693 e-postadress]Är
19. mailto:[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
20. file:///tmp/mailto:[e-postadress]:https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandlingar.se%2Fsv%2Fchange_request%2Fnew%3Fbody%3Dalmhults_kommun&amp;data=05%7C01%7Ccarl.gustafsson%40almhult.se%7Cbeabfa28b6f443310b1b08da7f5f3d96%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637962344268595568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=8ZnIdU7MBLasosJLEMEnNLE9aCchhkssbt85D5fFveI%3D&amp;reserved=0

Niklas Rosenbalk, Älmhult municipality

1 Attachment

Hej!

De handlingar ni eftersöker ska finnas i följande arkivbildare

som återfinns vid Vadstena landsarkiv, dock synes det ej finnas ett
publikt

arkivregister:

[1]Landsfiskalens i Älmhults distrikt arkiv - NAD (riksarkivet.se)

 

Med vänlig hälsning

 

Niklas Rosenbalk
Kommunarkivarie

Kanslienheten

Box 500
343 23 Älmhult

0476-555 11

[2][e-postadress]

[3]www.almhult.se

Värna om miljön - undvik utskrift!

 

Från: Niklas Rosenbalk
Skickat: den 24 augusti 2022 09:36
Till: [Registrators #1693 e-postadress]
Kopia: Älmhult-Information <[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

Hej!

 

Den kommunala polisen förstatligades 1965. Vi har ingen äldre samlad

arkivbildare för de olika polisdistrikten som funnits i småkommunerna.

Vi har för Älmhults köping endast en arkivbildare  för dåtida
polisväsende,

 Polisdistriktet,  med handlingar åren 1956-1965 , i samband med den
omorganisation

som inleddes på 1950-talet. Inga polisrapporter eller kriminalmål finns i
våra

arkiv. Vi hänvisar er att kontakta Riksarkivet för att få mer information.

 

 

Det finns tryckta årsvisa polisrapporter ifrån år 1878 i form av
polisunderrättelser som är Ocr-tolkade

och sökbara.

Se om dessa:

[4]Så söker du i polisrapporter | Slakthistoria.se

De finns avfotograferade hos Arkiv Digital, med manuella sökregister i
varje volym.

 

De Ocr-tolkade finns att köpa ifrån Old books digitally remastered  (OBD):

[5]Old Books Digitally Remastered (obdr.se)

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Niklas Rosenbalk
Kommunarkivarie

Kanslienheten

Box 500
343 23 Älmhult

0476-555 11

[6][e-postadress]

[7]www.almhult.se

Värna om miljön - undvik utskrift!

 

Från: Carl Gustafsson <[8][e-postadress]>
Skickat: den 22 augusti 2022 11:09
Till: Niklas Rosenbalk <[9][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Älmhult-Kommunstyrelsen <[10][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 10:13
Till: Carl Gustafsson <[11][e-postadress]>; Kajsa Håkansson
<[12][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

Är detta något ni känner till?
/Rebecka

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elisabeth Olofsson <[13][e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 09:53
Till: Älmhult-Kommunstyrelsen <[14][e-postadress]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

Vet faktiskt inte om vi har detta. Börja med att kolla om Calle eller
Kajsa vet innan vi svarar frågeställaren.

Hälsningar Elisabeth

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Älmhult-Kommunstyrelsen <[15][e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 15:49
Till: Elisabeth Olofsson <[16][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

Hej
Är detta något vi har tillgång till?
Hälsningar Rebecka

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Älmhult-Information <[17][Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 15:44
Till: Älmhult-Kommunstyrelsen <[18][e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

Hej,
Vidaresänder ett meddelande som kommit till [19][Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]. Detta
verkar vara något för er, återkom gärna till oss om det hamnat fel.
Hälsningar
Ingrid
Servicecenter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[20][Registrators #1693 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:38
Till: Älmhult-Information <[21][Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Älmhults kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under
perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller
motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på
Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria
och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika
handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph
AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971,
[22][e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[23][Registrators #1693 e-postadress]Är [24][Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Älmhults kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[25][e-postadress]:https://eur01.safelinks.protection.outlo...
Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet.
Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar.
Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och
upphovsrättspolicy:https://eur01.safelinks.protection.outlo...
av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner
denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från
din organisations sida om allmänna
handlingar.-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=%C...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.almhult.se/
4. https://slakthistoria.se/slaktforskning/...
5. https://www.obdr.se/polis_sokbar.html
6. mailto:[e-postadress]
7. http://www.almhult.se/
8. mailto:[e-postadress]
9. mailto:[e-postadress]
10. mailto:[e-postadress]
11. mailto:[e-postadress]
12. mailto:[e-postadress]
13. mailto:[e-postadress]
14. mailto:[e-postadress]
15. mailto:[e-postadress]
16. mailto:[e-postadress]
17. mailto:[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
18. mailto:[e-postadress]
19. mailto:[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
20. mailto:[Registrators #1693 e-postadress]
21. mailto:[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
22. mailto:[e-postadress]-------------------------------------------------------------------lämna
23. mailto:[Registrators #1693 e-postadress]Är
24. mailto:[Älmhults kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
25. file:///tmp/mailto:[e-postadress]:https:/eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandlingar.se%2Fsv%2Fchange_request%2Fnew%3Fbody%3Dalmhults_kommun&amp;data=05%7C01%7Ccarl.gustafsson%40almhult.se%7Cbeabfa28b6f443310b1b08da7f5f3d96%7Cf4c06ba77fa7490da30dedbf07b388ca%7C0%7C0%7C637962344268595568%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=8ZnIdU7MBLasosJLEMEnNLE9aCchhkssbt85D5fFveI%3D&amp;reserved=0