Christoph Andersson

Till Vårgårda kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Vårgårda kommun, Vårgårda municipalityTack för att du hör av dig till Vårgårda kommun.

 

Ditt ärende kommer vidarebefordras till ansvarig handläggare i kommunen.

 

Har du skickat en fråga eller synpunkt försöker vi att besvara den så fort
som möjligt.

 

För information om Vårgårda kommuns personuppgiftsbehandling se: 

[1]https://www.vargarda.se/medborgare/kommu...

Vi hoppas att du får en fortsatt bra dag!

 

Registrator

E-post: [2][e-postadress]

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.vargarda.se/medborgare/kommu...
2. mailto:[e-postadress]

Vårgårda kommun, Vårgårda municipality

Hej,

Efterfrågade handlingar finns tyvärr inte i Vårgårdas kommunarkiv.

Med vänlig hälsning

Registrator
E-post: [Vårgårda kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
Tfn växel 0322-600 600
www.vargarda.se

När du skickar e-post till Vårgårda kommun behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. www.vargarda.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1690 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:31
Till: Vårgårda kommun <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

VARNING: Det här mejlet är skickat från en extern adress. Klicka inte på länkar eller bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Till Vårgårda kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1690 e-postadress]

Är [Vårgårda kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vårgårda kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------