Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

The request is waiting for clarification. If you are Christoph Andersson, please sign in to send a follow up message.

Christoph Andersson

Till Vellinge kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Registrator Vellinge Kommun, Vellinge municipality

Hej, tack för ditt mejl.

Vi vidarebefordrar din fråga till ansvarig avdelning som kommer svara dig.

Med vänlig hälsning

Katarina
Kommunvägledare

TELEFON 040-42 50 00
E-POST [e-postadress]
POST Vellinge kommun, 235 81 Vellinge
BESÖK Norrevångsgatan 3
WEBB Vellinge.se

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information hittar du på Vellinge.se/personuppgifter

Följ Vellinge i sociala medier:

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1681 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 14:18
Till: Registrator Vellinge Kommun <[Vellinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1681 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Vellinge kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1681 e-postadress]

Är [Vellinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vellinge kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://eur02.safelinks.protection.outlo...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ahlbertz, Emil, Vellinge municipality

6 Attachments

Hej!

 

Här finns polisrapporter arkiverade.  Återkom med en specificerad begäran.

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Emil Ahlbertz

Arkivarie

 

[1]Beskrivning: Beskrivning: Beskrivning: Vellinge_logotyp_cmyk

 

TELEFON 040-42 50 00

E-POST [2][e-postadress]

POST Vellinge kommun, 235 81 Vellinge

BESÖK Norrevångsgatan 3
WEBB [3]Vellinge.se

 

Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information hittar du på [4]Vellinge.se/personuppgifter

 

 

Följ Vellinge i sociala medier:

[5][IMG][6][IMG][7][IMG][8][IMG][9][IMG]

 

References

Visible links
2. mailto:[e-postadress]
3. https://www.vellinge.se/
4. https://vellinge.se/personuppgifter
5. https://www.facebook.com/vellingekommun
6. https://www.instagram.com/vellingekommun/
7. https://twitter.com/vellinge
8. https://vellingelive.solidtango.com/
9. https://www.youtube.com/vellingekommun