Christoph Andersson

Till Vansbro kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Vansbro Kommun, Vansbro municipality

Hej Christoph!

Tack för ditt mejl. Tyvärr har Vansbro kommun inga sådana handlingar i sitt arkiv. Det finns dock polisprotokoll från 1949 och några år framåt, med dessa innehåller inga rapporter.

Med vänlig hälsning

Pernilla Helmersson
Dokumentcontroller
Sekretariatet
Tele: 0281-750 24
E-post: [e-postadress]
Norra Allégatan 30
786 31 Vansbro
www.vansbro.se

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen GDPR finns på vår webbplats vansbro.se/gdpr 
Du kan också kontakta oss på telefon: 0281-750 00 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson [mailto:[Registrators #1677 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 14:14
Till: Vansbro Kommun <[Vansbro kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Vansbro kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1677 e-postadress]Är [Vansbro kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Vansbro kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------