Christoph Andersson

Till Sävsjö kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Sävsjö Kommun, Sävsjö municipality

Hej! Tack för ditt meddelande. Vi tar hand om ditt ärende så fort som
möjligt.

 

Med vänlig hälsning 

Kommunledningskontoret

Sävsjö kommun

 

Frida Krantz, Sävsjö municipality

1 Attachment

Hej!

 

Jag vill bara skriva att vi mottagit begäran. Jag måste kolla mer i
arkivet innan jag kan svara, men jag har inte för mig att vi har några
polisrapporter alls, enbart olika omnämnanden i olika protokoll (där
polisen meddelat/informerat och en nämnd därefter tagit någon form av
åtgärd). Men jag återkommer i nästa vecka när jag hunnit kolla mer.

 

Med vänlig hälsning
Frida Krantz
Kommunarkivarie
Kommunledningskontoret
Sävsjö kommun, SE-576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-151 05
[1]www.savsjo.se
[2]signaturelogo_22
Information om hur Sävsjö kommun hanterar dina personuppgifter finns på
[3]savsjo.se/personuppgifter
Välkommen att kontakta eller besöka oss
Öppettider, telefonnummer och besöksadresser hittar du på
[4]savsjo.se/kontakt.

 

Från: Sävsjö Kommun <[Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 08:03
Till: Frida Krantz <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Christoph Andersson <[5][Registrators #1647 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 13:43
Till: Sävsjö Kommun <[6][Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

 

Till Sävsjö kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[7][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][Registrators #1647 e-postadress]

Är [9][Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Sävsjö kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.savsjo.se/
3. http://www.savsjo.se/personuppgifter/
4. https://savsjo.se/kontakt
5. mailto:[Registrators #1647 e-postadress]
6. mailto:[Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Registrators #1647 e-postadress]
9. mailto:[Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
12. https://eur03.safelinks.protection.outlo...

Frida Krantz, Sävsjö municipality

1 Attachment

Hej igen!

 

Sävsjö kommun har inga kommunala polisrapporter. Möjligen att det kan
finnas enstaka kopior av polisutredningar som bilagor någonstans, men i
våra protokoll omnämns enbart rapportering från poliser och inga rapporter
finns med. Polisrapporter bör finnas i Vadstena landsarkiv.

 

Med vänlig hälsning
Frida Krantz
Kommunarkivarie
Kommunledningskontoret
Sävsjö kommun, SE-576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-151 05
[1]www.savsjo.se
[2]signaturelogo_22
Information om hur Sävsjö kommun hanterar dina personuppgifter finns på
[3]savsjo.se/personuppgifter
Välkommen att kontakta eller besöka oss
Öppettider, telefonnummer och besöksadresser hittar du på
[4]savsjo.se/kontakt.

 

Från: Sävsjö Kommun <[Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 08:03
Till: Frida Krantz <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941

 

 

════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Christoph Andersson <[5][Registrators #1647 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 13:43
Till: Sävsjö Kommun <[6][Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

 

Till Sävsjö kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[7][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[8][Registrators #1647 e-postadress]

Är [9][Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Sävsjö kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär
eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:

[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.savsjo.se/
3. http://www.savsjo.se/personuppgifter/
4. https://savsjo.se/kontakt
5. mailto:[Registrators #1647 e-postadress]
6. mailto:[Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Registrators #1647 e-postadress]
9. mailto:[Sävsjö kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://eur03.safelinks.protection.outlo...
12. https://eur03.safelinks.protection.outlo...