Christoph Andersson

Till Svalövs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Svalövs kommun, Svalöv municipality

Detta är en automatisk bekräftelse på att Svalövs kommun har mottagit din e-post.

Vi läser inkommande e-post varje helgfri vardag. Om ditt ärende föranleder hantering kommer vi att återkomma till dig så snart som möjligt.

Du kan också nå oss på kommunens växel: 0418-47 50 00

I regel är post som inkommer till Svalövs kommun en allmän handling.
När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur kommunen handskas med och behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter du har.
https://www.svalov.se/personuppgifter

Med vänliga hälsningar
Svalövs kommun
Herrevadsgatan 10
268 80 Svalöv
https://www.svalov.se
Så här behandlar Svalövs kommun dina personuppgifter.
När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har https://www.svalov.se/personuppgifter.

Stig Pettersson, Svalöv municipality

Hej
Har tittat på dåvarande Svalövs kommun vid den tiden och inte funnit
något. Kan inte tänka mig att det skulle finnas i de andra kommunerna i
vårt område heller.
mvh
Stig Pettersson

Karttekniker / Arkivansvarig
Svalövs kommun
268 80  SVALÖV
tel. 0418-47 51 13
[e-postadress]
Så här behandlar Svalövs kommun dina personuppgifter.
När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter.
[1]Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du
har.
>>> Christoph Andersson <[Registrators #1643 e-postadress]>
2022-08-15 13:38 >>>
Till Svalövs kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1643 e-postadress]
Är [Svalövs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Svalövs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
[2]https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[3]https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.svalov.se/personuppgifter
2. https://handlingar.se/sv/change_request/...
3. https://handlingar.se/sv/help/officers