Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

The request is waiting for clarification. If you are Christoph Andersson, please sign in to send a follow up message.

Christoph Andersson

Till Sigtuna kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kontaktcenter, Sigtuna municipality

2 Attachments

Tack för att du har kontaktat oss!

 

Ditt ärende är mottaget och registrerat. Vi kommer att återkomma till dig.

I vidare kontakt i detta ärende, var vänlig behåll ditt ärendenummer
[2022KC75902] i mejlets ämnesrad. Då kan vi hjälpa dig på bästa sätt.

 

 

Thank you for contacting us!

 

Your e-mail has been received and registered. We will get back to you.

In further contact in this matter, please keep your case number
[2022KC75902] in the subject line of the e-mail. Then we can help you in
the best way.

 

Vänliga hälsningar / Sincerely

 

Kontaktcenter

Kommunledningskontoret

08-591 260 00

[1]www.sigtuna.se

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[2]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

 

 

Ditt ärende

_______________________________________________________________________

 

Ärendenummer: 2022KC75902

 

Ärendebeskrivning: Till Sigtuna kommun, Vi önskar ta del av kommunala
polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert
stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett
researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge,
B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.


Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om
dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.


Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver
först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av. Vänliga hälsningar
Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn University 141 89
Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714 [e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1621 e-postadress] Är [Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel
för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Sigtuna kommun? Om så
är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.sigtuna.se
2. https://sigtuna.se/sv/System/Om-webbplat...

Johanna Junglert, Sigtuna municipality

4 Attachments

Hej!

Vi har följande arkiv med tillhörande serier som rör polisen från perioden
ni undersöker:

 

 

SIGTUNA STAD, POLISNÄMNDEN

 

-       A1 Protokoll med bilagor, 1 volym 1947-1964

-       F1 Handlingar ordnande efter ämne, 2 volymer 1920-1965

 

S:T OLOF OCH S:T PERS KOMMUN, POLISDISTRIKTET

 

-       A1 Protokoll med bilagor, 1 volym 1928-1947.

-       G1 Kassaböcker 1 volym 1930-1947.

 

 

Det finns inga serier med polisrapporter.

 

 

Vänliga hälsningar

 

Johanna Junglert

Kommunarkivarie

Kanslienheten / Kommunledningskontoret

08-591 26 136

[1]www.sigtuna.se

 

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

 

 

 

 

Från: Gemensam Registrator <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 08:27
Till: Kontaktcenter <[e-postadress]>
Ämne: SV: Ärende [2022KC75902] från Kontaktcenter

 

Hej!

Jag kan tyvärr inte ge dig ett svar på vad arkivet innehåller så långt
tillbaks i tiden. Vår kommunarkivarie återkommer från semester nästa vecka
och hon ska undersöka närmare om vi kan vara behjälpliga med information.

Vänliga hälsningar 

 

Elin Dofs

Registrator

Kommunledningskontoret

08-591 266 14

[2]www.sigtuna.se

 

 

När du skickar e-post till Sigtuna kommun delar du med dig av en
personuppgift;

din e-postadress – och kanske fler personuppgifter i själva
e-postinnehållet.”

[3]På Sigtuna.se hittar du information om hur Sigtuna kommun behandlar
personuppgifter.

 

Från: Christoph Andersson <[4][Registrators #1621 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 13:16
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Sigtuna kommun
<[5][Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Sigtuna kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[6][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[7][Registrators #1621 e-postadress]

Är [8][Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Sigtuna kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [9][e-postadress]:
[10]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[11]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.sigtuna.se/
2. http://www.sigtuna.se/
3. https://sigtuna.se/sv/System/Om-webbplat...
4. mailto:[Registrators #1621 e-postadress]
5. mailto:[Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
6. mailto:[e-postadress]
7. mailto:[Registrators #1621 e-postadress]
8. mailto:[Sigtuna kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
9. mailto:[e-postadress]
10. https://handlingar.se/sv/change_request/...
11. https://handlingar.se/sv/help/officers