Christoph Andersson

Till Nordanstigs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Nordanstigs kommun, Nordanstig municipality

Vi har tagit emot ditt e-postmeddelande.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedia normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

De personuppgifter som du lämnar till oss via e-post kan komma att sparas
och behandlas enligt kommunens principer för dataskydd.

Du kan läsa mera på [1]http://www.nordanstig.se/gdpr

Hälsningar
Nordanstigs kommun
_____________________________________________________
Postadress
Box 56, 829 21 BERGSJÖ
Besöksadress
Södra Vägen 14, 829 50 BERGSJÖ
0652-360 00 växel
[2]nordanstig.se

Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

References

Visible links
1. http://www.nordanstig.se/gdpr
2. http://www.nordanstig.se/

Nordanstigs kommun, Nordanstig municipality

Hej Christoph,

Vår arkivarie har semester och är tillbaka i tjänst måndag 22 augusti. Jag ber henne att kontakta dig då.

Ha en fortsatt trevlig dag.

Hälsningar

Jenny Söderlund
Kansli- och kommunikationsenheten
_________________________________________________
Nordanstigs kommun
Box 56, 829 21 Bergsjö
0652-367 09
[e-postadress]
nordanstig.se
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1595 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:50
Till: Nordanstigs kommun <[Nordanstigs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Nordanstigs kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1595 e-postadress]Är [Nordanstigs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Nordanstigs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------

Nordanstigs kommun, Nordanstig municipality

Hej Christoph!

I vårt kommunarkiv finns material från Bergsjö, Gnarp, Harmånger och Hassela kommuner innan Nordanstigs kommun bildades 1974.

Möjligen kan den typ av handlingar du efterfrågan finnas bland dessa.

Välkommen med din begäran.

Hälsningar

Monica Enros
Registrator/arkivhandläggare
_________________________________________________
Nordanstigs kommun
Box 56, 829 21 Bergsjö
0652-360 00
[Nordanstigs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
nordanstig.se
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1595 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:50
Till: Nordanstigs kommun <[Nordanstigs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Nordanstigs kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1595 e-postadress]Är [Nordanstigs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Nordanstigs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------