Christoph Andersson

Till Nacka kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kundserviceenheten, Nacka municipality

Hej!

 

Tack för att du kontaktar oss.

 

Vi har tagit emot ditt ärende som har fått ärendenummer: [2022NK65122].
Uppge ditt ärendenummer vid kontakt med oss.

 

Är ditt ärende brådskande och inte kan vänta, vänligen ring oss på 08-718
80 00.

 

Begäran och utlämnande av allmänna handlingar skickas vidare till
[1][e-postadress]

 

Vänliga hälsningar

  

Nacka kommun, Kundserviceenheten    

                                                                         
                               

TEL 08-718 80 00

FAX 08-718 91 15

BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 15

POST Nacka kommun, 131 81 Nacka

E-POST [2][Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

WEBB [3]www.nacka.se

[4]www.facebook.com/Nackakommun   

[5]Så här behandlar Nacka kommun personuppgifter

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. file:///tmp/www.nacka.se
4. file:///tmp/www.facebook.com/Nackakommun
5. https://www.nacka.se/om-webbplatsen/beha...

Registrator, Nacka municipality

Hej,

 

Vi har mottagit din begäran om allmän handling. Nacka kommun tar ut en
avgift för kopior av allmänna handlingar, beroende på antal. Avgiften
gäller både för pappershandlingar och digitala handlingar. Här kan du läsa
ett utdrag ur kommunfullmäktiges beslut om avgifter:
[1]https://www.nacka.se/kommun--politik/pol...

 

 

Vänliga hälsningar

 

Ulrika Almstedt

Nacka kommun, Nämndadministrativa enheten

                                                                         
                               

TEL 08-718 80 00

BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 15

POST Nacka kommun, 131 81 Nacka

FAX 08-718 91 15

E-POST [2][e-postadress] 

WEBB [3]www.nacka.se

[4]www.facebook.com/Nackakommun  

 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1592 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:46
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Nacka kommun
<[Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Nacka kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1592 e-postadress]
Är [Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Nacka kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.nacka.se/kommun--politik/pol...
2. mailto:[e-postadress]
3. file:///tmp/www.nacka.se
4. file:///tmp/www.facebook.com/Nackakommun

Kommunarkivet, Nacka municipality

Hej Christoph,
Vi har tyvärr inga polisrapporter i Nacka kommunarkiv. Det enda som jag
hittar i arkivet angående polisverksamhet inom kommunen är en arkivvolym
med "Poliskommitténs och polisutredningens protokoll" från 1927-1952 och
detta material innehåller inga polisrapporter. Jag vet inte var dessa
polisrapporter kan tänkas finnas. En gissning skulle vara Riksarkivet
eller kanske Stockholms Stadsarkiv.

 

Med vänlig hälsning,

 

Christa Hansen-Jensen

Arkivarie

Nacka kommun, Kommunarkivet

___________________________________________

 

TEL 08-718 80 00

E-POST [1][e-postadress]

BESÖK Nacka stadshus, Granitvägen 15

POST Nacka kommun, 131 81 Nacka

WEBB [2]www.nacka.se

[3]www.facebook.com/Nackakommun

[4]Så här behandlar Nacka kommun personuppgifter                  

 

 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1592 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:46
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Nacka kommun
<[Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Till Nacka kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1592 e-postadress]
Är [Nacka kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till
Nacka kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. http://www.nacka.se/
3. http://www.facebook.com/Nackakommun
4. https://www.nacka.se/om-webbplatsen/beha...