Christoph Andersson

Till Mönsterås kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Mönsterås kommun, Municipality of Mönsterås

Med vänliga hälsningar
Sanna Holm
Administratör
Mönsterås kommun | Box 54, 383 22 Mönsterås | www.monsteras.se
Växel 0499-170 00 | Telefon 0499-171 22

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Conny Pålsson <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 09:52
Till: Mönsterås kommun <[Mönsterås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: Sv: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

God dag!
Mönsterås kommun har ett centralarkiv med diverse arkivmaterial från både nuvarande Mönsterås kommun och de ingående tidigare kommundelarna: Mönsterås landskommun, Mönsterås köping, Ålems kommun och Fliseryds kommun.
Dessvärre har vi inga polisrapporter i arkivet.

Det som vi har angående polisväsendet:
Mönsterås kommun - Polisstyrelse - protokoll 1874-1925 Fliseryds kommun - Polisförbundet - Diarium över införselärenden 1933-1941
- Brevdiarium 1941
- Korrespondens - 1939-1941
- Beslut om införsel 1941
- Kassabok 1929 - 1941
- Redovisning räkningar 1940-1941

Conny Pålsson
Informationssäkerhetssamordnare
Mönsterås kommun
Kommunledningskontoret
Kvarngatan 2, Mönsterås
Direkt: 0499-179 60, växel: 0499-170 00
www.monsteras.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1571 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:25
Till: Mönsterås kommun <[Mönsterås kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

VAR FÖRSIKTIG! Detta e-postmeddelande kommer från en extern organisation. Klicka inte på länkar eller öppna bilagor om du inte är säker på vem avsändaren är och vet att innehållet är säkert.

Till Mönsterås kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistik

Södertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1571 e-postadress]

Är [Mönsterås kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mönsterås kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------