Christoph Andersson

Till Mora kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kundtjänst Mora Kommun, Mora municipality

Hej

 

Tack för ditt mail.

 

Vi svarar eller vidarebefordrar till berörd förvaltning så fort vi kan.

 

Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 0250-260 00

telefontid må-fr kl 7.45-12.00, 12.45-16.30.

 

Med vänliga hälsningar
Barbro, Ewa, Margit, Karin och Majbritt
Kundtjänsten
Mora Kommun
0250-260 00
[1]www.morakommun.se

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: [2022MKT33304]
Ärendebeskrivning: Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att
den är säker. Läs e-postadressen. Verkar den seriös? Till Mora kommun, Vi
önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av. Vänliga hälsningar
Christoph Andersson Lärare i journalistik 

Södertörn University 141 89
Huddinge Rum Me 329
 08-6084971, 0760-227714 [e-postadress]
------------------------------------------------------------------- Lämna
gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen
använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1568 e-postadress] Är [Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för
förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Mora kommun? Om så är
fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till
[e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers Publicering av förfrågningar och
svar kan vara fördröjd. Om du som tjänsteperson finner denna tjänst
användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din
organisations sida om allmänna handlingar.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.morakommun.se

MK Funk Kommunarkiv, Mora municipality

Hej
Ang. Begäran om handlingar: Polisrapporter 1933-1941
Ber om ursäkt för lång svarstid. Mora har aldrig haft stadsrättigheter och
därmed inget stadsarkiv. Nuvarande Mora kommunarkiv hanterar de tidigare
kommunala arkivbildarnas handlingsbestånd. 
Vi kan inte återfinna några polisrapporter i vårt kommunala arkiv.
Under den period ni efterfrågar; åren 1933 - 1941 fanns i Mora två
kommuner som båda ingick i Mora polisdistrikt; Mora socken resp.
Morastrands köping. Dessa två kommuner slogs senare (1958) ihop till Mora
köping och hade då redan påbörjat samverkan på en rad områden, bla på
polisväsendeområdet. I kommunalstämmoprotokoll m.m. kan återfinnas vissa
uppgifter gällande den polisiära verksamheten, t ex lönekostnad för
polisman, men inga handlingar som polisrapporter, troligen pga senare
omorganisation. Ev. kan ni hitta uppgifter hos riksarkivet, enligt bif.
länk:  
[1]Landsfiskalen i Mora distrikt - Riksarkivet - Sök i arkiven

Vänligen

 

Anita Presthans

arkivarie

0250-26000 vxl
[e-postadress]
Mora kommun

[2]www.morakommun.se

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Från: Kundtjänst Mora Kommun <[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 16 augusti 2022 12:54
Till: MK Funk Kommunarkiv <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941 [2022MKT33304]
 

Från: Christoph Andersson <[Registrators #1568 e-postadress]>

Skickat: den 15 augusti 2022 12:21
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Mora kommun
<[Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941
Klicka inte på en länk eller bilaga, om du inte vet att den är säker. Läs
e-postadressen. Verkar den seriös?
Till Mora kommun,
Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.
Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]
-------------------------------------------------------------------
Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1568 e-postadress]

Är [Mora kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen
till Mora kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller
uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://handlingar.se/sv/change_request/...
Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
https://handlingar.se/sv/help/officers
Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.
Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://sok.riksarkivet.se/fritext?Sokor...
2. http://www.morakommun.se/