Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

The request was partially successful.

Christoph Andersson

Till Ljusnarsbergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Ljusnarsbergs Kommun, Ljusnarsberg municipality

  

Hej!
Tack för ditt mail.
Ljusnarsbergs kommun har mottagit ditt e-postmeddelande. Vi läser
inkommande e-post varje arbetsdag. Inkommande post och e-post blir i regel
allmän handling. Detta innebär att allmänheten och massmedia normalt sett
har rätt att ta del av innehållet i ditt meddelande, om inte särskilda
sekretessregler gäller.

Tänk på att dina personuppgifter registreras när du skickar e-post till
oss. Du kan läsa mer om hur Ljusnarsbergs kommun hanterar dina
personuppgifter
på [1]https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/k...

[2]www.ljusnarsberg.se 

  

 

References

Visible links
1. https://www.ljusnarsberg.se/huvudsidor/k...
2. http://www.ljusnarsberg.se/

Ljusnarsbergs Kommun, Ljusnarsberg municipality

Hej Christoph,

Ljusnarsbergs kommun har mottagit din förfrågan och behandlar den. Vi kommer att återkomma till dig med ett svar angående om några sådana handlingar förekommer i vårt arkiv.

Med vänlig hälsning

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

www.ljusnarsberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1553 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:06
Till: Ljusnarsbergs Kommun <[Ljusnarsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1553 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Ljusnarsbergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1553 e-postadress]

Är [Ljusnarsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ljusnarsbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Ljusnarsbergs Kommun, Ljusnarsberg municipality

Hej Christoph.

Återkommer med information om de efterfrågade handlingarna. Efter att ha undersökt frågan har vi fått information om att de efterfrågade handlingarna ska finnas på Riksarkivet i Uppsala.

Med vänlig hälsning

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

www.ljusnarsberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1553 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:06
Till: Ljusnarsbergs Kommun <[Ljusnarsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

[Du får inte e-post ofta från [Registrators #1553 e-postadress]. Läs om varför det här är viktigt på https://aka.ms/LearnAboutSenderIdentific... ]

Till Ljusnarsbergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1553 e-postadress]

Är [Ljusnarsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Ljusnarsbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------