Christoph Andersson

Till Lidingö stad,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Registrator, Lidingö city

Hej!

Vi har tagit emot din begäran och vidarebefordrar den till Stadsarkivet.

Med vänlig hälsning
Registrator

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1546 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:59
Till: Registrator <[Lidingö stad e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Lidingö stad,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1546 e-postadress]Är [Lidingö stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lidingö stad? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------

Therese Eriksson, Lidingö city

1 Attachment

Hej,

 

Jag gjorde en snabb sökning i vårt förteckningsprogram och får ingen träff
för de efterfrågade handlingarna.  De sökord jag använde var polis, fiskal
och fogde. Jag har tyvärr ingen koll på hur polisiär verksamhet bedrivits
på Lidingö under tidigt 1900-tal men eftersom jag inte hittar något hos
oss så skulle det kunna vara så att Lidingö på något vis tillhört
Stockholm.

 

Jag fortsätter att leta men det är nog bra att höra med stadsarkivet i
Stockholm om de har några handlingar. Ett annat tips är att söka i den
nationella arkivdatabasen NAD: [1]https://sok.riksarkivet.se/nad

 

Med vänlig hälsning

 

Therese Eriksson

IT-arkivarie

_______________________

 

Lidingö stad

Stadsledningskontoret

Stadsarkivet

S- 181 82

(Lejonvägen 15)

 

Tel direkt: 08-731 30 59

E-post: [2][e-postadress], [3][e-postadress]

 

[4]Så hanterar Lidingö stad dina personuppgifter

 

Sveriges digitaliseringskommun 2019

Lidingö stad tilldelades priset för modet och viljan att använda
digitaliseringen för att möta invånarnas behov och verksamhetens
utmaningar.

 

 

References

Visible links
1. https://sok.riksarkivet.se/nad
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.lidingo.se/gdpr

Therese Eriksson, Lidingö city

2 Attachments

Hej igen, nu hittad jag lite information om en typ av polisanmälan som
verkar finnas i nykterhetsnämndens arkiv. Jag misstänker dock att det inte
är sådana som du är ute efter utan de rapporter som Polisen själv
upprättat?

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

Therese Eriksson

IT-arkivarie

_______________________

 

Lidingö stad

Stadsledningskontoret

Stadsarkivet

S- 181 82

(Lejonvägen 15)

 

Tel direkt: 08-731 30 59

E-post: [1][e-postadress], [2][e-postadress]

 

[3]Så hanterar Lidingö stad dina personuppgifter

 

Sveriges digitaliseringskommun 2019

Lidingö stad tilldelades priset för modet och viljan att använda
digitaliseringen för att möta invånarnas behov och verksamhetens
utmaningar.

 

 

 

 

Från: Therese Eriksson
Skickat: den 16 augusti 2022 14:33
Till: [Registrators #1546 e-postadress]
Ämne: Begäran om handling

 

Hej,

 

Jag gjorde en snabb sökning i vårt förteckningsprogram och får ingen träff
för de efterfrågade handlingarna.  De sökord jag använde var polis, fiskal
och fogde. Jag har tyvärr ingen koll på hur polisiär verksamhet bedrivits
på Lidingö under tidigt 1900-tal men eftersom jag inte hittar något hos
oss så skulle det kunna vara så att Lidingö på något vis tillhört
Stockholm.

 

Jag fortsätter att leta men det är nog bra att höra med stadsarkivet i
Stockholm om de har några handlingar. Ett annat tips är att söka i den
nationella arkivdatabasen NAD: [4]https://sok.riksarkivet.se/nad

 

Med vänlig hälsning

 

Therese Eriksson

IT-arkivarie

_______________________

 

Lidingö stad

Stadsledningskontoret

Stadsarkivet

S- 181 82

(Lejonvägen 15)

 

Tel direkt: 08-731 30 59

E-post: [5][e-postadress], [6][e-postadress]

 

[7]Så hanterar Lidingö stad dina personuppgifter

 

Sveriges digitaliseringskommun 2019

Lidingö stad tilldelades priset för modet och viljan att använda
digitaliseringen för att möta invånarnas behov och verksamhetens
utmaningar.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[e-postadress]
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.lidingo.se/gdpr
4. https://sok.riksarkivet.se/nad
5. mailto:[e-postadress]
6. mailto:[e-postadress]
7. http://www.lidingo.se/gdpr

Therese Eriksson, Lidingö city

Hej Christoph, efter fortsatt sökande i arkiven och i våra
arkivförteckningar har jag kommit fram till att vi inte har de handlingar
som du begärt.

 

Det kan hända att den kommunala polisens handlingar följt med verksamheten
när polisen blev statlig. Du har tidigare fått länk till nationella
arkivdatabasen för vidare sökning men du kan även kontakta Riksarkivet
direkt via denna länk för att se om de möjligtvis kan ha de handlingar som
du eftersöker [1]https://riksarkivet.se/kontakta-oss.

 

Ha en fin dag!

 

Med vänlig hälsning

 

Therese Eriksson

IT-arkivarie

_______________________

 

Lidingö stad

Stadsledningskontoret

Stadsarkivet

S- 181 82

(Lejonvägen 15)

 

Tel direkt: 08-731 30 59

E-post: [2][e-postadress], [3][e-postadress]

 

[4]Så hanterar Lidingö stad dina personuppgifter

 

 

 

 

References

Visible links
1. https://riksarkivet.se/kontakta-oss
2. mailto:[e-postadress]
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.lidingo.se/gdpr