Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

The request was partially successful.

Christoph Andersson

Till Lessebo kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Info Lessebo kommun, Municipality of Lessebo

Hej!

Lessebo kommun har tagit emot din e-post och återkommer med svar. Lessebo
kommun (personuppgiftsansvarig) behandlar dina personuppgifter.
Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Dina uppgifter
delas inom och utanför kommunen om det behövs utifrån ärendets art.
Behandlingen sker enligt Tryckfrihetsförordningen som innebär att inkomna
handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Allmänna
handlingar ska enligt Arkivlagen bevaras hos myndigheter om inte beslut om
att annat fattas. Ärenden, synpunkter, klagomål, fråga/svar med långsiktig
betydelse bevaras därför. Fråga/svar med ringa betydelse gallras/raderas.
Vilka allmänna handlingar som bevaras och gallras bestäms enligt
fastställd informationsplan.

Vill du veta mer om hur dina personuppgifter behandlas och dina
rättigheter, se [1]www.lessebo.se/dataskydd

Med vänlig hälsning,

Lessebo kommun

References

Visible links
1. http://www.lessebo.se/dataskydd

Gustafsson Helene, Municipality of Lessebo

Hej!

Det som finns enligt arkivförteckningen är Polisdistriktsförbundets protokoll och bilagor, 1940-1945. Alltså inte så tidigt som år 1933.
(Det finns också huvudböcker arkiverade men de är från 1957-1962).

Med vänliga hälsningar

Heléne Gustavsson
Receptionist

LESSEBO KOMMUN
Adress: 365 80 Lessebo
Telefon (växel): 0478-125 00
www.lessebo.se
www.facebook.se/lessebokommun

[e-postadress]

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Info Lessebo kommun <[Lessebo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:51
Till: Gustafsson Helene <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1545 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:58
Till: Info Lessebo kommun <[Lessebo kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Lessebo kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1545 e-postadress]Är [Lessebo kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lessebo kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------