Christoph Andersson

Till Lekebergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kontaktcenter - Lekeberg, Lekeberg Municipality

Hej! 

  

Tack för att du kontaktar Lekebergs kommun! 

  

Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag, om du har ställt frågor i
mejlet återkommer vi till dig så snart som möjligt.  

  

Är ditt ärende akut efter kontorstid finner du information om aktuella
telefonnummer på vår hemsida genom denna [1]länk.  

Kontakcenters öppettider: Måndag - Torsdag 08.00-16.30. Fredag
08.00-16.00. Dag före röd dag 08.00-12.00.

  

I princip blir all post till kommunen en allmän handling. Det innebär
bland annat att allmänheten och massmedier normalt sätt har rätt att ta
del av innehållet i ditt meddelande.  

Information om hur Lekebergs kommun behandlar dina personuppgifter och hur
du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR –
General Data Protection Regulation) finns på Lekebergs kommuns
[2]hemsida. 

  

  

Med vänlig hälsning, 

Kontaktcenter Lekeberg 

[3][e-postadress]
Kontaktcenter:  0585-487 00 

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta 

[4]lekeberg.se 

 

References

Visible links
1. https://lekeberg.se/kommunochpolitik/kon...
2. https://lekeberg.se/kommunochpolitik/dat...
3. mailto:[e-postadress]
4. http://www.lekeberg.se/

Arkiv - Lekeberg, Lekeberg Municipality

Hej Christoph!

Vi ser inte att vi har det ni efterfrågar arkiverat i Lekebergs kommunarkiv.

Med vänlig hälsning,
Andreas Ek
Arkivarie och teamledare
Sydnärkes arkivenhet

[e-postadress]
[e-postadress]

Direkt: 0585-48 718
Arkivenheten: 0585-48 970
Växel:  0585-487 00
Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta
lekeberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kontaktcenter - Lekeberg <[e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:56
Till: Arkiv - Lekeberg <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Hej!

Se förfrågan nedan.

Med vänlig hälsning,
Marie-Louise, Kommunvägledare
Kontaktcenter
[e-postadress]
Kontaktcenter:  0585-487 00
Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta
lekeberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1542 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:54
Till: Kontaktcenter - Lekeberg <[e-postadress]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Lekebergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1542 e-postadress]

Är [Lekebergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Lekebergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Observera: Detta e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.