Christoph Andersson

Till Kävlinge kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Arkivet Kävlinge, Municipality of Kävlinge

3 Attachments

Hej!

 

Kommunarkivet i Kävlinge förvarar inte begärda handlingar.

 

Förhoppningsvis kan Nationell ArkivDatabas (NAD) vara till hjälp för att
få en bild av var polisrapporter finns förvarade [1]Sök arkiv - NAD
(riksarkivet.se)

 

Vänliga hälsningar

 

Matthias Lindgren

 

 

Matthias Lindgren

Kommunarkivarie, sektor Styrning och stöd

 

Tel: 046-73 98 12

E-post: [2][e-postadress]

 

Besöksadress: Kullagatan 2, Kävlinge

Postadress: Kävlinge kommun, Administrativa avdelningen, 244 80 Kävlinge

[3]www.kavlinge.se

 

[4]KÄVLINGE!

 

Från: Kommunstyrelsen Kävlinge <[e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 12:54
Till: Arkivet Kävlinge <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter
1/2 1933 - 31/12 1941 [2022KC23230]

 

Från: Christoph Andersson <[5][Registrators #1537 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:49
Till: Offentlighetsprincipen förfrågningar vid Kävlinge kommun
<[6][Kävlinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2
1933 - 31/12 1941

Till Kävlinge kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till
31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom
ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola,
Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala
polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något
stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var
dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran
senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller
rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[7][e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[8][Registrators #1537 e-postadress]

Är [9][Kävlinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Kävlinge kommun? Om så är fallet, kontakta oss
genom detta formulär eller uppmärksamma det till [10][e-postadress]:
[11]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:
[12]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://sok.riksarkivet.se/nad
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.kavlinge.se/
5. mailto:[Registrators #1537 e-postadress]
6. mailto:[Kävlinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
7. mailto:[e-postadress]
8. mailto:[Registrators #1537 e-postadress]
9. mailto:[Kävlinge kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
10. mailto:[e-postadress]
11. https://handlingar.se/sv/change_request/...
12. https://handlingar.se/sv/help/officers