Christoph Andersson

Till Högsby kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Agneta Rodriguez, Högsby municipality

Hej Christop!
Vi har inte hittat något om kommunala polisrapporter i vårt arkiv, därför föreslår vi att du kontaktar riksarkivet i Vadstena.

Med vänlig hälsning                                                                                

Agneta Rodriguez
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret
Högsby kommun | 579 80 Högsby
Tfn: 0491-291 04
[e-postadress] | www.hogsby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Servicecenter <[Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:57
Till: William Vitikainen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Med vänlig hälsning                                                                                

Växel/Reception
Högsby kommun | 579 80 Högsby
Tfn: 0491-290 00
[Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] | www.hogsby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1510 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:18
Till: Servicecenter <[Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Högsby kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1510 e-postadress]Är [Högsby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Högsby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------