Christoph Andersson

Till Heby kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

information, Heby municipalityDin e-post omhändertas snarast./Your e-mail will be taken care of as soon
as possible.

Om du ställt frågor i meddelandet återkommer vi snarast också./If you have
any questions in your e-mail, we will also reply as soon as possible.

 

I princip blir all post till Heby kommun allmän handling, vilket innebär
bland annat att allmänheten och media normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande./ We would like to inform you of the fact
that all e-mail correspondence to us is official. Meaning that it is
available to the public and media on demand.

 

Personuppgifter registreras för berättigade ändamål vid din kontakt med
kommunen, till exempel vid en ansökan eller för något du vill påverka och
där du valt att inte vara anonym.

Dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt och rättsligt
viktigt samt minimalt och säkert.

De insamlade personuppgifterna får behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga
ändamålen med lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter.

Härmed har du som motpart/registrerad fått information att dina
personuppgifter behandlas.

 

Vid behov, lämna gärna ett meddelande./ If you have any questions
regarding this matter don’t hesitate to contact us.

Niklas Madell, Heby municipality

Hej Christoph

Heby kommunarkiv har väldigt lite material rörande polisväsendet för tiden du efterfrågar. På den tiden så var nuvarande Heby kommun uppdelad i flertalet mindre så kallade landskommuner: Enåker, Harbo, Huddunge, Nora, Vittinge, Västerlövsta och Östervåla. I våran arkivförteckning kan jag endast se att vi har "handlingar rörande polisväsendet" för Vittinge landskommun. När jag är på plats i arkivet senare i veckan ska jag se om det kan finnas polisrapporter bland dessa. Jag återkommer till dig angående detta.

Annars är mitt bästa tips att vända dig till landsarkivet i Uppsala. Där finns handlingar från Landsfiskalen i Heby distrikt. Min gissning är att du kan hitta polisrapporter rörande Heby med omnejd.

Har du fler frågor får du gärna återkomma.

Med vänliga hälsningar

Niklas Madell
Kommunarkivarie
[e-postadress]
0224-360 77
Heby kommun, 744 88 Heby
www.heby.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1493 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:00
Till: information <[Heby kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Heby kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1493 e-postadress]Är [Heby kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Heby kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------