Christoph Andersson

Till Hallsbergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Kommun - Hallsberg, Hallsberg Municipality

Hej!

Tack för att du kontaktar Hallsbergs kommun med ditt ärende

Ditt mejl har vidarebefordrats till arkivenheten för vidare hantering.

Med vänlig hälsning

Kontaktcenter, Ann-Charlotte
______________________________________
Hallsbergs kommun
 
Kontaktcenter: 0582-68 50 00
Hallsbergs kommun
694 80 Hallsberg
Besöksadress: Västra Storgatan 14, 694 80 Hallsberg
[Hallsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.hallsberg.se

För att kunna hantera ditt e-postmeddelande kommer kommunen att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter se www.hallsberg.se/dataskyddsforordningen eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1487 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:54
Till: Kommun - Hallsberg <[Hallsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Hallsbergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1487 e-postadress]

Är [Hallsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Hallsbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Observera: Detta e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.

Arkiv - Lekeberg,

Hej Christoph!

Vi ser inte att vi har det ni efterfrågar arkiverat i Hallsbergs kommunarkiv.

Med vänlig hälsning,
Andreas Ek
Arkivarie och teamledare
Sydnärkes arkivenhet

[e-postadress]
[e-postadress]

Direkt: 0585-48 718
Arkivenheten: 0585-48 970
Växel:  0585-487 00
Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 81 Fjugesta
lekeberg.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kommun - Hallsberg <[Hallsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 11:45
Till: Arkiv - Lekeberg <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1487 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:54
Till: Kommun - Hallsberg <[Hallsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Hallsbergs kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar

Christoph Andersson

Lärare i journalistikSödertörn University

141 89 Huddinge

Rum Me 329


08-6084971, 0760-227714

[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1487 e-postadress]

Är [Hallsbergs kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Hallsbergs kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Observera: Detta e-postmeddelandet kommer från en avsändare utanför organisationen. Klicka inte på länkar eller öppna bifogade filer om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.