Christoph Andersson

Till Götene kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Got Kommunstyrelsen, Götene municipality

Hej!

Vi kan ha lite i vårat arkiv.
Ni får gärna återkomma med en mer specificerad begäran.
Det kan dock dröja lite med vårt svaret så vår arkivarie Evy Olsson har semester och är åter den 6 september.

Med vänliga hälsningar
Linnéa Andersson
Assistent
Götene kommun – Kansli
E-post: [e-postadress]
Telefon: 0511-38 61 11
Kommunväxel: 0511-38 60 00
Medborgarkontor: 0511-38 60 01
Hemsida: www.gotene.se
Besöksadress: Torggatan 4, Götene

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson [mailto:[Registrators #1484 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 10:51
Till: Got Götene kommun <[Götene kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert!

-
Till Götene kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1484 e-postadress]

Är [Götene kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Götene kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

Hej!

Vi har handlingar från de olika polisdistrikten som fanns inom Götene kommun. Tyvärr finns det inte några polisrapporter utan handlar om administrativa handlingar som direktionens protokoll och räkenskaper.

Med vänliga hälsningar

Evy Olsson
Kommunarkivarie
Skara/Götene
E-post: [e-postadress]
Tel direkt: 0511-32454
                                              
Skara kommun                                     Götene kommun
Kommunledningskontoret              Serviceenheten/ Kansliet
Besöksadress: Stortorget 2             Besöksadress: Torggatan 4 Götene
532 88 Skara                                           533 80 Götene
Telefon växel 0511-32 000               Telefon växel: 0511-38 60 00
www.skara.se                                      www.gotene.se

Läs mer om hur Skara kommun hanterar personuppgifter på www.skara.se/personuppgifter
Läs mer om hur Götene kommun hanterar personuppgifter på www.gotene.se/personuppgifter

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Got Kommunstyrelsen <[e-postadress]>
Skickat: den 16 augusti 2022 14:11
Till: [Registrators #1484 e-postadress]
Kopia: Evy Olsson <[e-postadress]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Hej!

Vi kan ha lite i vårat arkiv.
Ni får gärna återkomma med en mer specificerad begäran.
Det kan dock dröja lite med vårt svaret så vår arkivarie Evy Olsson har semester och är åter den 6 september.

Med vänliga hälsningar
Linnéa Andersson
Assistent
Götene kommun – Kansli
E-post: [e-postadress]
Telefon: 0511-38 61 11
Kommunväxel: 0511-38 60 00
Medborgarkontor: 0511-38 60 01
Hemsida: www.gotene.se
Besöksadress: Torggatan 4, Götene

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson [mailto:[Registrators #1484 e-postadress]]
Skickat: den 15 augusti 2022 10:51
Till: Got Götene kommun <[Götene kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

VARNING: Detta e-postmeddelande �r skickat fr�n en extern avs�ndare. Klicka ej p� bifogade l�nkar eller dokument om du inte litar p� avs�ndaren och kan bekr�fta att meddelandet �r s�kert!

-
Till Götene kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[e-postadress]

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[Registrators #1484 e-postadress]

Är [Götene kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Götene kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1...

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------