Christoph Andersson

Till Fagersta kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Fagersta kommun, Fagersta municipality

Hej

Tack för ditt meddelande som nu har kommit till kommunstyrelsens
myndighetsbrevlåda. Vi läser inkommande e-post varje arbetsdag. Om du har
ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

 

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland
annat att allmänheten och massmedier normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande.

 

När du skickar meddelanden till Fagersta kommun så ger du oss vissa
personuppgifter om dig själv och/eller andra personer som du nämner i
e-postmeddelandet. Din e-postadress loggas och innehållet i meddelandet
kan komma att sparas så att vi kan hantera ditt ärende.

Information om hur Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter och hur
du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR –
General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns hemsida
[1]https://fagersta.se/kommunpolitik/gdprda.... Du kan
också kontakta kommunens växel, telefon 0223-440 00.

 

Med vänlig hälsning;

 

Registrator

Kommunkansliet, 773 00 Fagersta

Besöksadress: Norbergsvägen 19

Telefon: 0223-440 00, e-post: [2][Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

[3]www.fagersta.se

References

Visible links
1. https://fagersta.se/kommunpolitik/gdprda...
2. mailto:[Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
3. http://www.fagersta.se/

Fagersta kommun, Fagersta municipality

Hej

Skulle detta kunna vänta till nästa vecka? Vår ordinarie arkivarie är på semester och kommer tillbaka 22 augusti. Han har mycket bättre koll på detta än jag som täcker upp för honom under hans semester.
Jag ser till att han får ta del av detta mail och så kontaktar han er nästa vecka.

Med vänliga hälsningar
Fagersta kommun

Stöd och styrning
Besöksadress: Bangårdsgatan 1, plan 2, 737 80, Fagersta
Telefon: 0223-440 00 | E-post: [Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]
www.fagersta.se | Facebook

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1464 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:31
Till: Fagersta kommun <[Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Fagersta kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1464 e-postadress]Är [Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Fagersta kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------

Mikael Thesslund, Fagersta municipality

3 Attachments

Hej!

Bifogat arkivförteckningar för de kommuner som 1944 blev Fagersta Stad, och som alltså var de som existerade under efterfrågad tidsperiod. Handlingar till dessa nämnde är de som finns i arkivet. Inga polisrapporter. I den mån de finns skulle jag tänka mig hos Riksarkivet.

Med vänliga hälsningar
Mikael Thesslund | Arkivarie/registrator

Stöd och styrning
Besöksadress: Bangårdsgatan 1, plan 2, 737 80 Fagersta
Telefon: 0223-441 03 | E-post: [e-postadress]
www.fagersta.se | www.facebook.com

Information om hur Fagersta kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) finns på Fagersta kommuns hemsida www.fagersta.se. Du kan också kontakta kommunens växel, telefon 0223-440 00.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fagersta kommun <[Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:43
Till: Christoph Andersson <[Registrators #1464 e-postadress]>
Kopia: Mikael Thesslund <[e-postadress]>
Ämne: SV: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Hej

Skulle detta kunna vänta till nästa vecka? Vår ordinarie arkivarie är på semester och kommer tillbaka 22 augusti. Han har mycket bättre koll på detta än jag som täcker upp för honom under hans semester.
Jag ser till att han får ta del av detta mail och så kontaktar han er nästa vecka.

Med vänliga hälsningar
Fagersta kommun

Stöd och styrning
Besöksadress: Bangårdsgatan 1, plan 2, 737 80, Fagersta
Telefon: 0223-440 00 | E-post: [Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] www.fagersta.se | Facebook

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1464 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:31
Till: Fagersta kommun <[Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Fagersta kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1464 e-postadress]Är [Fagersta kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Fagersta kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------