Christoph Andersson

Till Dorotea kommun,

Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

 Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet. 

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

 Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.

Vänliga hälsningar
Christoph Andersson
Lärare i journalistik


Södertörn University
141 89 Huddinge
Rum Me 329

08-6084971, 0760-227714
[email address]

Info Dorotea, Dorotea municipality

Detta är ett automatisk svarsmeddelande på att Dorotea kommun har mottagit
ditt e-postmeddelande.

Detta meddelande går inte att svara på.

Tel: 0942-140 13 eller 0942-140 00
[Dorotea kommun e-postadress för begäran om allmän handling]

Postadress: 917 81 DOROTEA
Besöksadress: Storgatan 42
Fax: 0942-140 01

www.dorotea.se

Ingegerd Lindberg, Dorotea municipality

Hälsningar från Dorotea kommun!
Nej vi har inga polisrapporter i vårt arkiv för Dorotea kommun.

Med vänlig hälsning / Buerie heelsegigujmie

Ingegerd Lindberg
Administratör
Dorotea kommun

Storgatan 42
917 32 Dorotea / Kraapohke

Telefonnummer 0942 – 140 00 vxl

[e-postadress]
www.dorotea.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Christoph Andersson <[Registrators #1455 e-postadress]>
Skickat: den 15 augusti 2022 10:21
Till: Info Dorotea <[Dorotea kommun e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Kommunala polisrapporter 1/2 1933 - 31/12 1941

Till Dorotea kommun,Vi önskar ta del av kommunala polisrapporter under perioden 1/2 1933 till 31/12 1941, förvarade i ert stadsarkiv eller motsvarande.

Det sker inom ramen för ett researchprojekt i journalistik, vid på Södertörns högskola, Huddinge, B-nivå, med inriktning på samtidshistoria och det kommunala polisväsendet.

Vi ber er även att meddela om ni inte har något stadsarkiv eller om dylika handlingar saknas, gärna med information om var dessa kan finnas.

Notera att vi återkommer med en mer specifik begäran senare, men behöver först veta om ni har ett stadsarkiv som innehåller rapporterna/handlingarna som vi vill ta del av.Vänliga hälsningarChristoph AnderssonLärare i journalistik

Södertörn University141 89 HuddingeRum Me 329 08-6084971, [e-postadress]-------------------------------------------------------------------Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran: [Registrators #1455 e-postadress]Är [Dorotea kommun e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Dorotea kommun? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:https://handlingar.se/sv/change_request/... Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:https://handlingar.se/sv/help/officersPu... av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.-------------------------------------------------------------------