Karolinska Institutet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Karolinska Institute

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

KI Registrator, Karolinska Institute

Hej ,

Karolinska Institutet har tagit emot din begäran och påbörjat handläggningen.

Med vänlig hälsning

Registrator
______________________________________
Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #61 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:15
Till: KI Registrator <[KI request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Karolinska Institutet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #61 email]

Är [KI request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Karolinska Institutet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

När du skickar e-post till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här finns information om hur KI behandlar personuppgifter<https://ki.se/medarbetare/integritetssky...>.

Sending email to Karolinska Institutet (KI) will result in KI processing your personal data. You can read more about KI’s processing of personal data here<https://ki.se/en/staff/data-protection-p...>.

KI Arkivet, Karolinska Institute

3 Attachments

Hej

Här kommer de efterfrågade dokumenten.

Eftersom du inte preciserat vilka delar av KI du vill ha arkivredovisning för, (KI:s institutioner är egna arkivbildare) så skickar jag den övergripande arkivbeskrivningen för KI samt arkivbeskrivningen för universitetsförvaltningen.
Vill du även ha institutionernas förteckningar får du höra av dig.

KI:s arkivbildning bröts vid årsskiftet 2012/2013 så jag skickar dig den förteckning som gäller från 2013. Är du intresserad av KI:s äldre handlingar så får du maila igen så skickar vi dem.

KI har inget separat dokument som beskriver KI:s allmänna handlingar utan merparten av den informationen ingår i arkivbeskrivningarna.

Vänliga hälsningar
Petra Standert

Petra Standert | Arkivarie
Juridiska avdelningen | Karolinska Institutet
171 77 Stockholm | Nobels väg 5
08-524 864 46 | 070-716 27 46
[email address] | ki.se
______________________________________
Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar [mailto:[FOI #61 email]]
Skickat: den 27 maj 2019 11:15
Till: KI Registrator <[KI request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Karolinska Institutet arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #61 email]

Är [KI request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Karolinska Institutet? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

När du skickar e-post till Karolinska Institutet (KI) innebär detta att KI kommer att behandla dina personuppgifter. Här finns information om hur KI behandlar personuppgifter<https://ki.se/medarbetare/integritetssky...>.

Sending email to Karolinska Institutet (KI) will result in KI processing your personal data. You can read more about KI’s processing of personal data here<https://ki.se/en/staff/data-protection-p...>.