Inspektionen För Vård Och Omsorg arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Inspektionen För Vård Och Omsorg

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

Inspektionen För Vård Och Omsorg

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    beg ran enligt Offentlighetsprincipen Inspektionen F r V rd Och Omsorg arkivbeskrivning samt beskrivning av allm nna handlingar.txt

    1K Download View as HTML

Det gick inte att leverera till följande mottagare eller grupper:

[1]Offentlighetsprincipen förfrågningar vid IVO ([IVO request email])
Det gick inte att hitta e-postadressen du angav. Kontrollera mottagarens
e-postadress och försök sedan skicka meddelandet igen. Kontakta din
supportavdelning om problemet kvarstår.

Diagnostisk information för administratörer:

Genererande server: ivo.se

[IVO request email]
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

Ursprungshuvuden:

Received: from mailgw11.wm.net (192.168.122.250) by IVOLIMAIL1.ivo.local
(192.168.122.17) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 14.3.319.2; Mon, 27 May
2019 11:17:53 +0200
Received: from in11h.electric.net (in11h.electric.net [185.38.181.17]) by
mailgw11.wm.net with ESMTP id x4R9Hrke022073-x4R9Hrkg022073 (version=TLSv1.2
cipher=ECDHE-RSA-AES256-SHA bits=256 verify=NO) for <[IVO request email]>;
Mon, 27 May 2019 11:17:53 +0200
Received: from 1hVBlQ-0004lm-5E by in11h.electric.net with hostsite:712957
(Exim 4.90_1) (envelope-from <[FOI #69 email]>) id
1hVBlR-0006Dr-4c for [IVO request email]; Mon, 27 May 2019 02:17:53 -0700
Received: by emcmailer; Mon, 27 May 2019 02:17:53 -0700
Received: from [185.97.32.60] (helo=handlingar.se) by in11h.electric.net with
esmtp (Exim 4.90_1) (envelope-from <[FOI #69 email]>)
id 1hVBlQ-0004lm-5E for [IVO request email]; Mon, 27 May 2019 02:17:52 -0700
Received: by handlingar.se (Postfix, from userid 1001) id 1C6071620D5; Mon, 27
May 2019 11:17:32 +0200 (CEST)
Date: Mon, 27 May 2019 11:17:32 +0200
From: Elenor Weijmar <[FOI #69 email]>
To: =?UTF-8?B?T2ZmZW50bGlnaGV0c3ByaW5jaXBlbiBmw7ZyZnLDpWduaW5nYXIgdmlkIElW?=
=?UTF-8?B?Tw==?= <[IVO request email]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?beg=C3=A4ran_enligt_Offentlighetsprincipen_-_Inspek?=
=?UTF-8?Q?tionen_F=C3=B6r_V=C3=A5rd_Och_Omsorg_arkivbeskrivning_samt_beskri?=
=?UTF-8?Q?vning_av_allm=C3=A4nna_handlingar?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-DNS-Warning: Reverse DNS lookup failed for host 185.97.32.60
X-FM-OS: Linux 2.2.x-3.x
X-FM-GeoIP: SE
X-Proto: esmtp
X-Revdns:
X-HELO: handlingar.se
X-TLS:
X-Authenticated_ID:
X-Origin-IP: 185.97.32.60
X-Env-From: [FOI #69 email]
X-DKIM:
X-PolicySMART: 12535172
X-SPAM-Status: NO, 0.0 / 4.0
X-Virus-Status: Scanned by VirusSMART (b)
X-Virus-Status: Scanned by VirusSMART (c)
Return-Path: [FOI #69 email]

References

Visible links
1. mailto:[IVO request email]