Till Trafikverket,
Hej,

Jag begär ut samtliga handlingar rörande tidiga geotekniska undersökningar för området längsmed E45 vid området Rallarberget i Karlstad kommun. Angränsande fastighetsbeteckning Malma 1:4, Lerdy 1:1.

Med vänlig hälsning,

Niklas

The Swedish Transport Administration

Trafikverket har nu tagit emot ditt meddelande.

Tack för att du har kontaktat oss!

Vi kommer behandla ditt ärende så snart som möjligt.

 

Vi vill göra dig uppmärksam på att om du vill anmäla fel, skador eller
hinder som kräver omedelbar åtgärd, ring då Kontaktcenter på telefon
0771-921 921. Där når du oss dygnet runt under årets alla dagar.

 

Med vänlig hälsning,

Trafikverket

The Swedish Transport Administration

1 Attachment

Hej!
Här kommer det geotekniska materialet jag kan hitta i objektet;

Handlingarna var för stora för att skicka i ett mejl, så jag har lagt upp dem på vår ftp-klient.

För att ladda ner handlingarna gå till följande ftp-klient:
ftp://ftps2.trafikverket.se
För säker överföring använd FileZilla eller Winscp.

Logga in med följande uppgifter:

Användarnamn: Arkiv-read

Din mapp/fil heter: Geoteknik 732593

Lösenord skickas i separat mejl.

Tänk på att det sker en automatisk rensning av filerna efter 14 dagar på serven så att du laddar hem och sparar dem innan dess.

Med vänlig hälsning

Carin Karlsson
Arkivarie

[e-postadress]
Mobil: 070-7245718

Arkivservice
[e-postadress]
405 33 Göteborg

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2022 12:59
Till: Arkivservice <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 juni 2022 09:30
Till: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4

Hej,

Detta ärende har inkommit till Trafikverket och vidaresänds till er för hantering.
 
Meddelandet kan inte besvaras till [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] vid en eventuell återkoppling eftersom den e-postadressen endast är för externa avsändare.

Ni når oss istället via [e-postadress].

 
Med vänlig hälsning

Jens Pihl
Handläggare Kundärenden

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niklas <[Registrators #1398 e-postadress]>
Skickat: den 14 juni 2022 16:00
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4

Till Trafikverket,

Hej,

Jag begär ut samtliga handlingar rörande tidiga geotekniska undersökningar för området längsmed E45 vid området Rallarberget i Karlstad kommun. Angränsande fastighetsbeteckning Malma 1:4, Lerdy 1:1.

Med vänlig hälsning,

Niklas

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1398 e-postadress]

Är [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------

The Swedish Transport Administration

Mejl 2

Hej,

Använd följande lösenord:

Lösenord: V8!tMArk62 (måste skrivas in, kan ej kopieras)

Med vänlig hälsning

Carin Karlsson
Arkivarie

[e-postadress]
Mobil: 070-7245718

Arkivservice
[e-postadress]
405 33 Göteborg

www.trafikverket.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>
Skickat: den 15 juni 2022 12:59
Till: Arkivservice <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Skickat: den 15 juni 2022 09:30
Till: Utlämnandefunktionen <[e-postadress]>
Ämne: VB: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4

Hej,

Detta ärende har inkommit till Trafikverket och vidaresänds till er för hantering.
 
Meddelandet kan inte besvaras till [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] vid en eventuell återkoppling eftersom den e-postadressen endast är för externa avsändare.

Ni når oss istället via [e-postadress].

 
Med vänlig hälsning

Jens Pihl
Handläggare Kundärenden

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Niklas <[Registrators #1398 e-postadress]>
Skickat: den 14 juni 2022 16:00
Till: Trafikverket <[Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Geotekniskt arkivmaterial - E45, Malma 1:4

Till Trafikverket,

Hej,

Jag begär ut samtliga handlingar rörande tidiga geotekniska undersökningar för området längsmed E45 vid området Rallarberget i Karlstad kommun. Angränsande fastighetsbeteckning Malma 1:4, Lerdy 1:1.

Med vänlig hälsning,

Niklas

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer. Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1398 e-postadress]

Är [Trafikverket e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt Offentlighetsprincipen till Trafikverket? Om så är fallet, kontakta oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår integritets- och upphovsrättspolicy:

https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------