Fastighetsmäklarinspektionen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Elenor Weijmar made this Freedom of Information request to Swedish Estate Agents Inspectorate

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

The request was successful.

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

FMI-RB-Registrator, Swedish Estate Agents Inspectorate

1 Attachment

Hej,

Fastighetsmäklarinspektionen har tagit emot din begäran om allmänna handlingar.

Bifogat finner du vår senaste arkivbeskrivning. Vår beskrivning av offentlighet och allmänna handlingar finner du på vår webbplats: http://www.fmi.se/offentlighet-och-allma...

Ingen avgift utgår för denna beställning.

Med vänlig hälsning

Karin Wiik
Registrator

Fastighetsmäklarinspektionen
Postadress: Box 5045, 650 05 Karlstad
Besöksadress: Våxnäsgatan 5, Karlstad
E-post till myndigheten: [FMI request email]

Tfn växeln: 010-458 01 00
Tfn direkt: 010-458 01 27
Webbplats: www.fmi.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Elenor Weijmar <[FOI #42 email]>
Skickat: den 27 maj 2019 11:01
Till: FMI-RB-Registrator <[FMI request email]>
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Fastighetsmäklarinspektionen arkivbeskrivning samt beskrivning av allmänna handlingar

Hej, Jag vill ta del av:

1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt

2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§).

Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade på er webbplats, så räcker det med en adress till sidan där handlingen finns tillgänglig.

Om utlämnandet är förknippat med en kostnad vill jag ha information om villkoren för avgiften innan utlämnandet sker.

Mvh,

Elenor

-------------------------------------------------------------------

Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:
[FOI #42 email]

Är [FMI request email] fel adress för Offentlighetsprincipen förfrågningar till Fastighetsmäklarinspektionen? Om så är fallet, vänligen kontakta oss genom detta formulär:
http://handlingar.se/sv/change_request/n...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras på Internet. Vår integritets- och upphovsrättspolicy:
http://handlingar.se/sv/help/officers

Om du finner den här tjänsten användbar som handläggare av allmänna handlingar, vänligen be din webbredaktör att länka till oss från din organisations sida om allmänna handlingar.

-------------------------------------------------------------------