e-fakturor April-Juni 2019

Alessandro made this Freedom of Information request to Stockholm city as part of a batch sent to 10 authorities

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

This request has been reported as needing administrator attention (perhaps because it is vexatious, or a request for personal information)

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Funktion Kommunstyrelsen, Stockholm city

Vi har tagit emot din e-post.

E-post innehåller normalt personuppgifter. Stockholms stad följer gällande
integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för behandling av personuppgifter vid förfrågningar och
korrespondens är som regel att behandlingen är uppgift av allmänt intresse
eller myndighetsutövning och det är anställda i Stockholms stad som
behandlar uppgifterna.

Dina uppgifter kommer att sparas så länge ärendet (din fråga) behandlas.
En del ärenden diarieförs och arkiveras enligt arkivlagen.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av
personuppgifter som kommunstyrelsen och dess förvaltning,
stadsledningskontoret, gör.

Varje nämnd i staden är ansvarig för sina behandlingar.

Du kan kontakta oss för att:

o få veta vilka personuppgifter vi har om dig
o begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig
o överföra (skicka) personuppgifter om dig som vi behandlar
o begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter
o klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter
o begära att vi raderar dina personuppgifter.

Kontakt

Om du vill göra något av ovanstående, eller har andra frågor som handlar
om hur vi skyddar dina personuppgifter, kan du kontakta dataskyddsombudet
hos berörd förvaltning. Kontakt till dataskyddsombud för kommunstyrelsen
och stadsledningskontoret: [1][email address]

För övriga förvaltningar i Stockholms stad se: [2]Kontakt

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du göra det
hos Datainspektionen.
[3]Så gör du för att lämna klagomål eller tips, Datainspektionens
webbplats

 
Med vänlig hälsning

Kommunstyrelsens registratur
Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen - KF/KS kansli
Stadshuset, 105 35 Stockholm
E-post: [4][Stockholm city request email]

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.stockholm.se/-/Kontakt/Kontak...
3. Länk till annan webbplats, https://www.datainspektionen.se/vagledni...
https://www.datainspektionen.se/vagledni...
4. mailto:[email address]

Susanne Tiderman, Stockholm city

1 Attachment

Hej,

Ni har begärt ut handlingar från Stockholms stad.

I Stockholms stad har Stockholms kommunfullmäktige den 23 september 1996 fattat beslut om avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar. Taxan är publicerad i den kommunala författningssamlingen för Stockholm, Kfs 1996:25.

Punkten 1 i avgiftsbestämmelserna stadgar att den kommunala förvaltningen ska ta ut avgifter för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer. Detta innebär att 9 sidor är gratis. Avgiften för 10 sidor är 50 kr. Om begäran avser fler än 10 sidor tas en avgift på 50 kr ut plus 2 kr för varje sida därutöver. Bestämmelserna innebär även att när avgift tas ut ska även kostnaden för att sända handlingar, t.ex. portokostnader, samtidigt tas ut. Prislistan gäller även framtagandet av digitala handlingar.

Er begäran är mycket omfattande. Vi har tagit fram leverantörsreskontran i enlighet med ert önskemål. Antalet sidor uppgår till ca 4900, vilket motsvarar ca 9800 kr. För denna, bifogad, leverans kommer ni dock inte debiteras.

Vad gäller er fråga 2 så har vi behövt vända oss till leverantör, och vi inväntar svar från dem. I princip alla våra fakturor är elektroniska, i SVE-fakturaformat eller Peppol-format, vilket innebär att en rad i bokföringen motsvarar en faktura, och totalt uppgår antalet rader till ca 290 000 st.

Vi inväntar svar från leverantör. För leverans av fakturor eller fakturainformation kommer vi debitera er, men för att ta fram omfattningen behöver vi får svar på fråga 1. Vi ber er även titta på fråga två, och om möjligt se över omfattningen av er begäran.

Frågor till er

1. Är det endast de fakturor som inkommit i Poppolformat ni önskar, eller alla elektroniska fakturor?
2. Utifrån Stockholms stads beslutade prislista, vill ni fortfarande ha handlingar i omfattning enligt nedan? Debitering kommer ske i samband med överlämnandet.

Trevlig midsommar!

Med vänliga hälsningar,

Susanne

Susanne Tiderman
Ekonomidirektör 
Stadsledningskontoret
Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 391
[email address]
stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #363 email]>
Skickat: den 14 juni 2019 13:18
Till: Funktion Kommunstyrelsen <[Stockholm city request email]>
Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #363 email]

Is [Stockholm city request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Stockholm city? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Hej Susanne,

Tack så mycket för ditt snabba och detaljerade svar. Vi är tacksamma att ta emot så mycket data från dig.

Vi förstår att släppa ut så många fakturor innebär mycket arbete på er sida. Vi kan tyvärr förmodligen inte betal för en full kostnad av så många dokument. Det vore också intressanta att diskutera hur ni definierar en sida på Peppol-filer?

I alla fall skulle vi ändå vilja ha så många PEPPOL-fakturor som vi kan. Finns det ett sätt att hämta dem utan kostnad? Kanske om vi kommer till ert kontor?

Om det inte går, då skulle vi vilja ha några av dem. Kan vi säga de 9 första fakturorna? Vi insisterar om formaten PEPPOL eftersom vi kommer att jämföra er data med andra kommuner och det är därför viktigt att alla använder samma standard.

Vi önskar er en bra midsommarlov!

Mvh,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Susanne Tiderman, Stockholm city

Hej,

Tack för ditt snabba svar! Jag undersöker nedan vidare, och återkommer så snart jag bara kan till dig.

Hälsningar,

Susanne Tiderman

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #363 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 17:51
Till: Susanne Tiderman <[email address]>
Ämne: Re: VB: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej Susanne,

Tack så mycket för ditt snabba och detaljerade svar. Vi är tacksamma att ta emot så mycket data från dig.

Vi förstår att släppa ut så många fakturor innebär mycket arbete på er sida. Vi kan tyvärr förmodligen inte betal för en full kostnad av så många dokument. Det vore också intressanta att diskutera hur ni definierar en sida på Peppol-filer?

I alla fall skulle vi ändå vilja ha så många PEPPOL-fakturor som vi kan. Finns det ett sätt att hämta dem utan kostnad? Kanske om vi kommer till ert kontor?

Om det inte går, då skulle vi vilja ha några av dem. Kan vi säga de 9 första fakturorna? Vi insisterar om formaten PEPPOL eftersom vi kommer att jämföra er data med andra kommuner och det är därför viktigt att alla använder samma standard.

Vi önskar er en bra midsommarlov!

Mvh,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

show quoted sections

Susanne Tiderman, Stockholm city

2 Attachments

Hej Alessandro,

Nu har jag fåt informationen som jag hoppas hjälper dig. Totalt har 258 fakturor av alla e-fakturor inkommit i Peppol-format, som du ser i excellistan. Jag har fått nio fakturor i formatet som jag bifogar. Jag hoppas du har möjlighet att läsa detta format.

Våra system gör inte skillnad på i vilket format fakturor har inkommit, så det är inget vi kan se själva här hos oss. Men jag hoppas detta hjälper dig.

Trevlig sommar och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Susanne

Susanne Tiderman
Ekonomidirektör 
Stadsledningskontoret
Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm
Telefon: 08-508 29 391
[email address]
stockholm.se

Information om behandling av personuppgifter
Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.
 
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Susanne Tiderman
Skickat: den 24 juni 2019 08:08
Till: 'Alessandro' <[FOI #363 email]>
Ämne: SV: VB: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej,

Tack för ditt snabba svar! Jag undersöker nedan vidare, och återkommer så snart jag bara kan till dig.

Hälsningar,

Susanne Tiderman

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #363 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 17:51
Till: Susanne Tiderman <[email address]>
Ämne: Re: VB: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Hej Susanne,

Tack så mycket för ditt snabba och detaljerade svar. Vi är tacksamma att ta emot så mycket data från dig.

Vi förstår att släppa ut så många fakturor innebär mycket arbete på er sida. Vi kan tyvärr förmodligen inte betal för en full kostnad av så många dokument. Det vore också intressanta att diskutera hur ni definierar en sida på Peppol-filer?

I alla fall skulle vi ändå vilja ha så många PEPPOL-fakturor som vi kan. Finns det ett sätt att hämta dem utan kostnad? Kanske om vi kommer till ert kontor?

Om det inte går, då skulle vi vilja ha några av dem. Kan vi säga de 9 första fakturorna? Vi insisterar om formaten PEPPOL eftersom vi kommer att jämföra er data med andra kommuner och det är därför viktigt att alla använder samma standard.

Vi önskar er en bra midsommarlov!

Mvh,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

show quoted sections