e-fakturor April-Juni 2019

The request was successful.

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Luleå Kommun, Luleå municipality

1 Attachment

Tack för att du kontaktat oss!
Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 0920-453000.
Med vänlig hälsning

Kundcenter

Servicekontoret
Tfn: 0920-45 30 00
[1]www.lulea.se

 

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2019KC98051
Ärendebeskrivning: Till [Authority name], Hej, Jag vill begära att få ut
fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.
Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter: 1. Hela
leverantörsreskontran från och med 1 april 2019 En komplett lista med alla
transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela
leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med
uppgifter om: - Leverantörens namn - Leverantörens organisationsnummer -
Datum - Belopp - Kontering Om det är möjligt skulle jag vilja få
sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller
motsvarande. Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan
få fram dessa uppgifter 2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019
För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL
BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april
2019. Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten: -
Namn/titel på fakturan - Er beteckning/klassificering av fakturan - Datum
för levererans - Leverantörens namn - Leverantörens organisationsnummer -
Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan Tror att
det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter. Om ni
har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen. Tack
på förhand! Med vänlig hälsning, Alessandro Distaso och Pierre Mesure
------------------------------------------------------------------- Please
use this email address for all replies to this request:
[FOI #360 email] Is [Luleå municipality request email] the wrong
address for Freedom of Information requests to Luleå municipality? If so,
please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...
Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers If you find this service useful as
an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your
organisation's FOI page.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://www.lulea.se/

Luleå municipality

1 Attachment

Hej,

Handläggning av ert ärende pågår.

 

Vi informerar om att vi tillämpar avgiftstaxa.

Begäran under 20 sidor är utan kostnad. Med begäran på mer än 19 sidor
följer en grundavgift om 50 kronor, därtill 5 kronor per sida.

Det finns möjlighet att på avtalad tid komma och titta på handlingarna i
Stadshuset, Rådstugatan 11, Luleå.

 

De handlingar du begär att få ta del av omfattar 1512 sidor. Kostnaden för
de begärda handlingarna blir 7365 kronor.

Vi avvaktar vidare handläggnign till dess vi får besked från dig om du
accepterar kostnaden.

I sådant fall behöver vi få uppgifter till fakturaunderlag från dig,
organisations- eller personnummer och fullständig faktureringsadress. Ange
också om och hur du önskar fakturan märkt.

 

Hälsningar

Registraturen

Kommunstaben

Luleå kommun

Ärende: KLF 2019/1046

Luleå municipality

1 Attachment

Hej igen,

Luleå kommuns ekonomicenter meddelar gällande er begäran om lista över
alla e-fakturor att det inte går att få fram fakturabilder i det önskade
formatet.

Av de önskade fälten kan vi inte få fram leverantörsdatum, Artikel, namn
eller beskrivning av varje föremål/tjänst i fakturan är med i de fall de
blivit inlästa.

 

Hälsningar

Registraturen

Kommunstaben

Luleå kommun

Ärende: KLF 2019/1046

Luleå municipality

1 Attachment

Hej

Då vi inte har fått någon bekräftelse från er att ni godkänner avgiften
och önskar fullfölja er begäran avslutas nu ert ärende hos Luleå kommun.

 

Hälsning

Registrator

Kommunstaben

Luleå Kommun

 

Ärende: KLF 2019/1046

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från 1 april 2019 till 30 juni 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

Hela leverantörsreskontran från 1 april 2019 till 30 juni 2019.

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från 1 april 2019 till 30 juni 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Jag kan vara nöjda med att få de första 19 sidorna.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso

Luleå Kommun, Luleå municipality

1 Attachment

Tack för att du kontaktat oss!
Vi har tagit emot ditt mail och kommer att återkomma till dig så snart vi
kan.
Om ditt ärende är akut vänligen ring oss på 0920-453000.
Med vänlig hälsning

Kundcenter

Servicekontoret
Tfn: 0920-45 30 00
[1]www.lulea.se

 

 

Ditt ärende
_______________________________________________________________________
Ärendenummer: 2019KC162850
Ärendebeskrivning: Hej, Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det
gäller alla era fakturor från 1 april 2019 till 30 juni 2019. Mer
specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter: Hela
leverantörsreskontran från 1 april 2019 till 30 juni 2019. En komplett
lista med alla transaktioner som gjorts från 1 april 2019 till 30 juni
2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag
vilja få med uppgifter om: - Leverantörens namn - Leverantörens
organisationsnummer - Datum - Belopp - Kontering Om det är möjligt skulle
jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat
eller motsvarande. Jag kan vara nöjda med att få de första 19 sidorna.
Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Alessandro Distaso -----Original
Message----- Hej Då vi inte har fått någon bekräftelse från er att ni
godkänner avgiften och önskar fullfölja er begäran avslutas nu ert ärende
hos Luleå kommun.   Hälsning Registrator Kommunstaben Luleå Kommun  
Ärende: KLF 2019/1046
------------------------------------------------------------------- Please
use this email address for all replies to this request:
[FOI #360 email] Disclaimer: This message and any
reply that you make will be published on the internet. Our privacy and
copyright policies: http://handlingar.se/en/help/officers If you find this
service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to
us from your organisation's FOI page.
-------------------------------------------------------------------

_______________________________________________________________________

 

References

Visible links
1. http://www.lulea.se/

Luleå municipality

1 Attachment

Hej,

Vi har tagit emot er begäran och öppnat erat ärende här hos oss.

Vi handlägger er begäran enligt gällande rutin. För tillfället kan
handläggningen dröja något och vi uppskattar ert överseende med det.

 

Hälsningar

Registrator

Kommunstben

Luleå kommun

Ärende: KLF 2019/1046

Luleå municipality

2 Attachments

Hej,

Skickar begärd handling.

 

Hälsningar

Registrator

Kommunstaben

Luleå kommun

Ärende: KLF 2019/1046