e-fakturor April-Juni 2019

The request is waiting for clarification. If you are Alessandro, please sign in to send a follow up message.

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Postlåda-Huddinge kommun (Registrator), Huddinge municipality

Hej!

Tack för ditt meddelande. Jag har skickat ditt ärende till ekonomiavdelningen för åtgärd.

Med vänliga hälsningar
Registrator
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Huddinge kommun

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #358 email]>
Skickat: den 14 juni 2019 13:13
Till: Postlåda-Huddinge kommun (Registrator) <[email address]>
Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #358 email]

Is [Huddinge municipality request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Huddinge municipality? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

________________________________

E-post, brev eller fax som kommer till Huddinge kommun blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.<https://www.huddinge.se/offentlighetspri...>
Personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).<https://huddinge.se/gdpr>

Till Postlåda-Huddinge kommun (Registrator):

Hej!

Jag har inte fått något svar från ekonomiavdelningen. Är det möjligt att ta emot de begärda uppgifterna? Tack!

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso

Postlåda-Huddinge kommun (Registrator), Huddinge municipality

Hej!

Tack för ditt meddelande. Jag har skickat ditt ärende till Ekonomiavdelningen för åtgärd.

Med vänliga hälsningar
Registrator
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning
Huddinge kommun

huddinge.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #358 email]>
Skickat: den 1 oktober 2019 23:58
Till: Postlåda-Huddinge kommun (Registrator) <[email address]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till Postlåda-Huddinge kommun (Registrator):

Hej!

Jag har inte fått något svar från ekonomiavdelningen. Är det möjligt att ta emot de begärda uppgifterna? Tack!

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso

show quoted sections

Postlåda-Ekonomiavdelningen (Registrator), Huddinge municipality

Hej
Då materiel kan innehålla sekretessuppgifter och personuppgifter för privatpersoner måste vi gå igenom materialet innan vi lämnar ut det.
Totalt beräknas det ta ca 16 arbetstimmar att framställa. Enligt Huddinge kommuns författningssamling 9331 kommer vi att debitera 60 kr per påbörjad halvtimme.
Den totala kostnaden kommer bli ca 1920 kr
Betalningen ska betalas i förskott enligt vårt regelverk innan vi översänder materialet.

Vänligen återkom med fullständiga faktureringsuppgifter om du godtar denna kostnad.

Med vänliga hälsningar
Registrator
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Postlåda-Huddinge kommun (Registrator)
Skickat: den 2 oktober 2019 07:41
Till: Postlåda-Ekonomiavdelningen (Registrator) <[email address]>
Ämne: VB: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till er för åtgärd!

OBS! Begäran om allmän handling.

Med vänliga hälsningar

My Dahlgren
Registrator
08-535 301 25

Administrativa sektionen
Kommunstyrelsens förvaltning
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

huddinge.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #358 email]>
Skickat: den 1 oktober 2019 23:58
Till: Postlåda-Huddinge kommun (Registrator) <[email address]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till Postlåda-Huddinge kommun (Registrator):

Hej!

Jag har inte fått något svar från ekonomiavdelningen. Är det möjligt att ta emot de begärda uppgifterna? Tack!

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso

show quoted sections