e-fakturor April-Juni 2019

The request was successful.

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Kommunsupport, Örebro Municipality

hej

 

Gå in på orebro.se/öppna data, eller klicka på länken. Där kan du själv
söka ut det du är intresserad av.

[1]https://www.orebro.se/fordjupning/fordju...

Från: Kommun <[Örebro Municipality request email]>
Skickat: den 14 juni 2019 14:50
Till: Produktion Kommun <prod_[Örebro Municipality request email]>
Ämne: VB: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #364 email]>
Skickat: den 14 juni 2019 13:19
Till: Kommun <[Örebro Municipality request email]>
Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor
från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april
2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag
vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt
format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa
uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL
BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april
2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa
uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #364 email]

Is [Örebro Municipality request email] the wrong address for Freedom of Information requests
to Örebro Municipality? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on
the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web
manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

</[Örebro Municipality request email]></[FOI #364 email]>

References

Visible links
1. https://www.orebro.se/fordjupning/fordju...

Hej,

Tack så mycket! Det är utmärkt att ni publicerar er data som öppna data! Jag önskar att fler kommuner skulle göra samma sak!

I de sista filerna verkar det saknas de två sista siffrorna för varje organisationsnummer. Är det normalt?

Mvh,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Kommunsupport, Örebro Municipality

Hej Mattias!

 

Detta beror på GDPR.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Carina Bergström, Ekonomiadministratör

 

Örebro kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomiavdelningen

 

Telefon: 019-21 20 00

E-post: [1][email address]

Box 30050, 701 35 Örebro

Webbplats: [2]intranat.orebro.se

Från: Alessandro <[FOI #364 email]>
Skickat: den 20 juni 2019 15:00
Till: Kommunsupport <[email address]>
Ämne: Re: SV: VB: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni
2019 [2019KS38283]
Hej,

Tack så mycket! Det är utmärkt att ni publicerar er data som öppna data!
Jag önskar att fler kommuner skulle göra samma sak!

I de sista filerna verkar det saknas de två sista siffrorna för varje
organisationsnummer. Är det normalt?

Mvh,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

show quoted sections

carina.sandell@orebro.se, Örebro Municipality

1 Attachment

Hej!

Här kommer en excelfil med Örebro kommuns transaktionslista i leverantörsreskontran för perioden 1 april - 23 juni 2019. Den innehåller rubriker som motsvarar det som efterfrågas.

Avseende den andra filen som efterfrågas, med samtliga e-fakturor håller vi på att undersöka om vi kan få fram det efterfrågade och ber att få återkomma i denna fråga.

Har ni frågor får ni gärna höra av er

Med vänlig hälsning

Carina Sandell, Ekonom och processledare för god redovisningssed

Örebro kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Avdelning ekonomi
019-21 11 83
[email address]
Box 30050, 701 35 Örebro
Besöksadress: Ringgatan 32
Servicecenter: 019-21 10 00
Webbplats: orebro.se
Twitter.com/orebrokommun
Facebook.com/orebrokommun