e-fakturor April-Juni 2019

The request was successful.

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

Falu kommuns kontaktcenter, Falu municipality

2 Attachments

[1]flexiteBPMS
Hej!

Tack för ditt mail. Kontaktuppgifter:
Telefon: 023-83000
Vi besvarar din fråga så snart vi kan. E-post: [2][email address]
Besök: Myntgatan 45, Falun
Våra öppettider över sommaren är Postadress: 791 83 Falun
helgfria vardagar klockan 8.00-16.00. [3]www.falun.se
Med vänliga hälsningar

Kontaktcenter, Falu kommun
[4]Powered by flexiteBPMS

[5]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. file:///tmp/www.falun.se

Falu kommuns kontaktcenter, Falu municipality

3 Attachments

[1]flexiteBPMS
Information gällande ditt ärende: Vill ta del av fakturor April-Juni
2019
Med vänliga hälsningar

Kontaktcenter, Falu kommun
Information om ditt ärende

Ärendenummer
KC201947503
Ärendebeskrivning
Till [Authority name],
Hej,
Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era
fakturor från och med 1 april 2019.
Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:
1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019
En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1
april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion
skulle jag vilja få med uppgifter om:
- Leverantörens namn
 - Leverantörens organisationsnummer
 - Datum
 - Belopp
 - Kontering
Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i
elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande. Kontaktuppgifter:
Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram Telefon: 023-83000
dessa uppgifter E-post:
2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019 [4][email address]
För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på Besök: Myntgatan 45,
PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer Falun
sedan 1 april 2019. Postadress: 791 83 Falun
Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten: [5]www.falun.se
- Namn/titel på fakturan
 - Er beteckning/klassificering av fakturan
 - Datum för levererans
 - Leverantörens namn
 - Leverantörens organisationsnummer
 - Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan
Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa
uppgifter.
Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här
epostadressen.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning,
Alessandro Distaso och Pierre Mesure
-------------------------------------------------------------------
Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #355 email]
Is [Falu municipality request email] the wrong address for Freedom of Information
requests to Falu municipality? If so, please contact us using this
form:
[2]http://handlingar.se/en/change_request/n...
Disclaimer: This message and any reply that you make will be
published on the internet. Our privacy and copyright policies:
[3]http://handlingar.se/en/help/officers
If you find this service useful as an FOI officer, please ask your
web manager to link to us from your organisation's FOI page.
-------------------------------------------------------------------

[6]Powered by flexiteBPMS

References

Visible links
2. http://handlingar.se/en/change_request/n...
3. http://handlingar.se/en/help/officers
4. mailto:[email address]
5. file:///tmp/www.falun.se

Jens Olsson, Falu municipality

Hej!

Vår systemförvaltare för ekonomisystemet har semester denna vecka och återkommer på måndag. Därav kan vi inte svara dig denna vecka.

Vänliga hälsningar
 
Jens Olsson
Ekonomiadministratör
 

Falu kommun
Ekonomikontoret
791 83 Falun
Besöksadress: Slaggatan 2-4
 
Telefon: 023-871 39
Kontaktcenter: 023-830 00, [email address
www.falun.se
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #355 email]>
Skickat: den 14 juni 2019 13:10
Till: FOI requests at Falu municipality <[Falu municipality request email]>
Ämne: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till [Authority name],

Hej,

Jag vill begära att få ut fakturor från er. Det gäller alla era fakturor från och med 1 april 2019.

Mer specifikt så skulle jag vilja få ta del av följande uppgifter:

1. Hela leverantörsreskontran från och med 1 april 2019

En komplett lista med alla transaktioner som gjorts från och med 1 april 2019 (dvs. hela leverantörsreskontran). För varje transaktion skulle jag vilja få med uppgifter om:

- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Datum
- Belopp
- Kontering

Om det är möjligt skulle jag vilja få sammanställningen i elektroniskt format gärna i Excelformat eller motsvarande.

Tror att det är er redovisnings/ekonomichef som lättast kan få fram dessa uppgifter

2. Alla era e-fakturor från och med 1 april 2019

För varje faktura, om möjligt, jag skulle vilja få hela fakturan på PEPPOL BIS Billing 3.0 format, som ni får dem från era leverantörer sedan 1 april 2019.

Om inte möjligt, jag skulle vilja få minst de följande fälten:

- Namn/titel på fakturan
- Er beteckning/klassificering av fakturan
- Datum för levererans
- Leverantörens namn
- Leverantörens organisationsnummer
- Artikel, namn och beskrivning för varje föremål/tjänst i fakturan

Tror att det är er upphandlingschef som lättast kan få fram dessa uppgifter.

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig på den här epostadressen.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Alessandro Distaso och Pierre Mesure

-------------------------------------------------------------------

Please use this email address for all replies to this request:
[FOI #355 email]

Is [Falu municipality request email] the wrong address for Freedom of Information requests to Falu municipality? If so, please contact us using this form:
http://handlingar.se/en/change_request/n...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
http://handlingar.se/en/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

Till Jens Olsson:

Hej!

Är det möjligt att ta emot de begärda uppgifterna? Tack!

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso

Delad-Fakturaenheten, Falu municipality

1 Attachment

Hej!

Bifogar en lista på leverantörsfakturor under perioden 2019-04-01--2019-06-30
Kolumn F "RT" visar om fakturan är elektronisk eller ej. Om RT är LO eller LE är fakturan elektronisk.

Vi kan inte på ett lätt sätt få ut kontering och informationen på artikelnivå.

Hälsningar
Fakturaenheten
-----------------------------------------

Falu kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Sektor Ledningsstöd, Ekonomikontoret
791 83 Falun
Telefon 023-830 00
www.falun.se

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Alessandro <[FOI #355 email]>
Skickat: den 1 oktober 2019 23:47
Till: Jens Olsson <[email address]>
Ämne: Re: SV: Freedom of Information request - e-fakturor April-Juni 2019

Till Jens Olsson:

Hej!

Är det möjligt att ta emot de begärda uppgifterna? Tack!

Ha en bra dag!

Med vänliga hälsningar,

Alessandro Distaso

show quoted sections