Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Helsingborgs stad,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Helsingborg kontaktcenter, Helsingborg city

Hej!

Tack för ditt mejl!

Jag har nu tagit emot ditt mejl och skickat det vidare till berörd
förvaltning, som kommer att kontakta dig.

Med vänliga hälsningar,
Elin 
Kommunvägledare

───────────────────────────────────────────────────────────

HELSINGBORG KONTAKTCENTER

Stadsledningsförvaltningen
Avdelningen för juridik och service

Stortorget 17 · Postadress 251 89

Telefon 042-10 50 00
[1]helsingborg.se

 

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via
e-post med oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur
Helsingborgs stad behandlar personuppgifter [2]här.

--------------- Ursprungligt meddelande ----------------
Från: [Registrators #1743 e-postadress]
Mottaget: Mon Aug 15 2022 16:19:40 GMT+0200 (centraleuropeisk sommartid)
Till: 01. Kontaktcenter; Kontaktcenter SLF
Ämne: begäran enligt Offentlighetsprincipen - Budget och planerade
utgifter 2022 i kalkylarksformat

Till Helsingborgs stad,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och
driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell
(.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat
tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF
eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i
första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av
villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna
emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på
nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i
kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

-------------------------------------------------------------------

Lämna gärna ut allmänna handlingar elektroniskt men maska personnummer.
Vänligen använd denna e-postadress för alla svar till denna begäran:

[Registrators #1743 e-postadress]

Är [Helsingborgs stad e-postadress för begäran om allmän handling] fel för förfrågningar enligt
Offentlighetsprincipen till Helsingborgs stad? Om så är fallet, kontakta
oss genom detta formulär eller uppmärksamma det till [e-postadress]:

[3]https://handlingar.se/sv/change_request/...

Ansvarsfriskrivning: Detta meddelande och ditt svar kommer att publiceras
på Internet. Handlingar.se möjliggör effektiviserad hantering av allmänna
handlingar. Läs mer om hur du kan dra nytta av Handlingar.se samt vår
integritets- och upphovsrättspolicy:

[4]https://handlingar.se/sv/help/officers

Publicering av förfrågningar och svar kan vara fördröjd.

Om du som tjänsteperson finner denna tjänst användbar, vänligen be din
webbredaktör att länka hit från din organisations sida om allmänna
handlingar.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.helsingborg.se/
2. https://helsingborg.se/personuppgifter
3. https://handlingar.se/sv/change_request/...
4. https://handlingar.se/sv/help/officers

Helsingborg kontaktcenter, Helsingborg city

I nedan länk till stadens hemsida hittas budgetdokumetet för 2022. Det
finns inte som kalkylarksformat utan enbart som PDF.

[1]https://helsingborg.se/wp-content/upload...

 

Med vänliga hälsningar,
Sandra 
Kommunvägledare

Vad tyckte du om vår service? [2]Klicka här för att svara på en enkel
enkät!

───────────────────────────────────────────────────────────

HELSINGBORG KONTAKTCENTER

Stadsledningsförvaltningen

Avdelningen för juridik och service

Stortorget 17 · Postadress 251 89

Telefon 042-10 50 00
[3]helsingborg.se

Helsingborgs stad behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar via
e-post med oss. Du kan läsa mer om dina rättigheter och om hur
Helsingborgs stad behandlar personuppgifter [4]här.

References

Visible links
1. https://helsingborg.se/wp-content/upload...
2. https://www.surveygizmo.eu/s3/90091867/s...
3. http://www.helsingborg.se/
4. https://helsingborg.se/personuppgifter