Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Heby kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

information, Heby municipalityDin e-post omhändertas snarast./Your e-mail will be taken care of as soon
as possible.

Om du ställt frågor i meddelandet återkommer vi snarast också./If you have
any questions in your e-mail, we will also reply as soon as possible.

 

I princip blir all post till Heby kommun allmän handling, vilket innebär
bland annat att allmänheten och media normalt har rätt att ta del av
innehållet i ditt meddelande./ We would like to inform you of the fact
that all e-mail correspondence to us is official. Meaning that it is
available to the public and media on demand.

 

Personuppgifter registreras för berättigade ändamål vid din kontakt med
kommunen, till exempel vid en ansökan eller för något du vill påverka och
där du valt att inte vara anonym.

Dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är förenligt och rättsligt
viktigt samt minimalt och säkert.

De insamlade personuppgifterna får behandlas för arkivändamål av allmänt
intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller
statistiska ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga
ändamålen med lämpliga skyddsåtgärder för den registrerades rättigheter.

Härmed har du som motpart/registrerad fått information att dina
personuppgifter behandlas.

 

Vid behov, lämna gärna ett meddelande./ If you have any questions
regarding this matter don’t hesitate to contact us.

Hanna Andersson, Heby municipality

1 Attachment

Hej!

 

Efterfrågad handling finns tillgängligt via Heby kommuns hemsida:

[1]Kommunfullmäktige 211123 Handlingar (heby.se)

 

Hanna Andersson

Kommunjurist/Upphandlingsansvarig

[2][e-postadress]

0224-360 16

Heby kommun, 744 88 Heby

[3]www.heby.se

[4]3BFF0BC0

 

 

 

References

Visible links
1. https://heby.se/download/18.24c2d5be17dc...
2. mailto:[e-postadress]
3. http://www.heby.se/