Budget och planerade utgifter 2022 i kalkylarksformat

The request was partially successful.

Till Hallsbergs kommun,

Jag vill begära ut verksamhetens planerade utgifter, investerings- och driftbudgeten.

Finns handlingen upprättad i något kalkylarksformat t.ex. CSV-tabell (.CSV), Excel-fil (.XLSX), OpenDocumentSpreadsheet (.ODS) eller annat tabellformat som ligger till grund för budgetdokument publicerad i PDF eller presentationsbilder (.PPTX) begär jag ut budget i kalkylarksformat i första hand.

Om utlämnadet är förknippat med en kostnad, så vill jag gärna ta del av villkoren innan utlämnadet sker.

Finns budgeten publicerad i kalkylarksformat på er webbsida tar jag gärna emot länken. Jag har inte hittat budgeten publicerad som öppna data på nationella plattformen dataportal.se. Jag önskar ta del av handlingen i kalkylarksformat om det finns i PDF.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning,

Mattias Axell

Roger Edström, Hallsberg Municipality

Hej! Mål och budget för Hallsbergs kommun 2022-2024 fastställdes av
kommunfullmäktige 2021-11-29 § 102.

Dokument i PDF-format finns publicerat på Hallsbergs kommuns hemsida. Se
länk nedan.

 

[1]https://www.hallsberg.se/download/18.5db...

 

Budgethandlingen finns ej upprättad I något kalkylarksformat.

 

Mvh

 

Roger Edström

Ekonom

Hallsbergs kommun

 

 

 

 

 

Skickades från [2]E-post för Windows

 

References

Visible links
1. https://www.hallsberg.se/download/18.5db...
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...